Mobiele menu

Multisport 65+ Doetinchem

vv Doetinchem is een open en sociaal-maatschappelijke voetbalvereniging in Doetinchem Noord. In dit gebied zijn relatief veel ouderen geen lid van een sportvereniging. Veel ouderen zijn inactief of hebben een beweegachterstand. Vaak in combinatie met overgewicht. Er is behoefte aan gezonde leefstijl en een breder en meer divers sport- en beweegaanbod. Sportpark de Bezelhorst biedt uitstekende preventieve mogelijkheden om de sport en beweegparticipatie drastisch te verhogen.

Eén van de uitgangspunten van vv Doetinchem is dat alle bewoners hierin mogen participeren. Samen met sport, zorg, welzijn onderwijs en het bedrijfsleven slaat vv Doetinchem de handen ineen.
De komende jaren gaan wij aan de slag met de interventies Scoren met Gezondheid, 50-plussport en Walking Football. Deze sluiten goed aan bij de lokale situatie en de behoeften van de doelgroep.
vv Doetinchem werkt samen met: GM Sportadvies/Vitaal op Weg, Vitaal Aktief, ARGOAtletiek, Tennispark De Sprong en Sportservice Doetinchem.

Verslagen


Eindverslag

Er is bij de inwoners van Doetinchem Noord behoefte aan een breder en meer divers sport- en beweegaanbod. Sportpark de Bezelhorst biedt uitstekende preventieve mogelijkheden om de sport en beweegparticipatie drastisch te verhogen. Via de Sportimpuls project Multisport 65-plus Doetinchem is een goede samenwerking ontstaan tussen vv Doetinchem, Argo Atletiek, Tennispak De Sprong, Squash Plus en Sportservice Doetinchem. Tevens is een samenwerking ontstaan met diverse sociaal-maatschappelijke organisaties, zoals Humanitas.
Deze organisaties hebben samen gewerkt aan de interventies Scoren met Gezondheid, 50-plussport en Walking Football. Deze sluiten goed aan bij de lokale situatie en de behoeften van de doelgroep.
Er zijn 4 Scoren met Gezondheid groepen opgestart met 42 deelnemers Er is een afdeling Walking Football opgestart met 38 leden, uiteindelijk bleven 25 lid. In 2019 is een regionale Walking Football toernooi georganiseerd met 140 deelnemers van 12 voetbalclubs. Er zijn nieuwe 60-plussers geworven bij de Tennispark De Sprong met 30 nieuwe leden. Er is een cursus Start to Walk georganiseerd bij Argo Atletiek met totaal 50 deelnemers en er is een Fitwandelgroep opgestart bij Argo Atletiek met totaal 23 blijvende leden. September 2019 vonden de Achterhoekse Senioren Spelen plaats. Er waren 6 sportactiviteiten en er deden 130 ouderen mee. In totaal hebben 430 ouderen deelgenomen aan de activiteiten van MultiSport.

Er is bij de inwoners van Doetinchem Noord behoefte aan een breder en meer divers sport- en beweegaanbod. Sportpark de Bezelhorst biedt uitstekende preventieve mogelijkheden om de sport en beweegparticipatie drastisch te verhogen.
Eén van de uitgangspunten van vv Doetinchem is dat alle bewoners hierin mogen participeren. Samen met sport, zorg, welzijn onderwijs en het bedrijfsleven slaat vv Doetinchem de handen ineen.
De komende jaren werken wij aan de interventies Scoren met Gezondheid, 50-plussport en Walking Football. Deze sluiten goed aan bij de lokale situatie en de behoeften van de doelgroep.
vv Doetinchem werkt samen met: GM Sportadvies/Vitaal op Weg, Vitaal Aktief, ARGOAtletiek, Tennispark De Sprong en Sportservice Doetinchem.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M. Stiggelbout
Verantwoordelijke organisatie:
Voetbalvereniging Doetinchem