Mobiele menu

Multisystemic Therapy in The Netherlands: Implementation and Effectiveness

Dit project over Multisysteem Therapie (MST) onderzoekt de behandeling voor jongeren met delinquent gedrag. De MST-therapeut komt een aantal keer per week thuis gedurende vijf maanden. De therapeut behandelt niet alleen de jongere, maar ook het gezin, en factoren binnen school/werk, vrienden, en de buurt. Ook wordt onderzocht of MST gegeven wordt zoals het oorspronkelijk bedoeld is (behandelingsintegriteit). En er wordt nagegaan of MST effectief is: worden jongeren nadat ze MST kregen minder delinquent dan jongeren met een andere behandeling? Is MST ook bruikbaar voor de behandeling van gezinsproblemen of problemen met vriendschappen? Verder wordt er bekeken voor welke jongeren en onder welke omstandigheden MST het beste werkt en hoe MST op zichzelf werkt. Zorgt MST, bijvoorbeeld, voor een betere ouder-kindrelatie, waardoor de jongeren meer sociaal ingestelde vrienden krijgen en vervolgens minder delinquent gedrag. De bevindingen zullen belangrijke gevolgen hebben voor de selectie en behandeling van jeugdige delinquenten.

Verslagen


Eindverslag

In dit onderzoek werd de implementatie en effectiviteit van Multisysteem Therapie (MST) onderzocht bij adolescenten met antisociaal gedrag en hun gezinnen. Een gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) werd uitgevoerd waarbij at random 147 adolescenten werden toegewezen aan MST en 109 aan de gebruikelijke zorg. Tijdens huisbezoeken werden vragenlijsten aan jongeren en ouders voorgelegd direct voor de behandeling (T1, voormeting), direct na de behandeling (T2, nameting), en 6 maanden na afloop van de behandeling (T3, follow-up). Ook werden tijdens de behandeling maandelijks interviews afgenomen bij jongeren en hun ouders. Daarnaast werden recidivegegevens opgevraagd. De resultaten van de implementatie studie lieten zien dat de export van MST naar Nederland als succesvol kan worden gezien. In de effectiviteitstudie werden op de korte termijn (nameting, direct na behandeling) en lange termijn (follow-up, zes maanden na behandeling) positieve effecten gevonden voor MST met een etnisch heterogene steekproef voor wat betreft ouder en adolescent rapportage over probleemgedrag, opvoeding, kwaliteit ouder-adolescent relatie, cognities, en relaties met vrienden. Met betrekking tot recidive werden echter geen verschillen gevonden in effectiviteit tussen MST en gebruikelijke behandeling twee jaar na de behandeling. In het algemeen bleek MST even effectief voor adolescenten met een verschillend etnische achtergrond, leeftijd, en ernst van problematiek. Het bleek echter van belang om MST op maat te maken voor adolescenten met hoge niveaus van ongevoelige trekken en narcisme om even effectief te kunnen zijn voor deze adolescenten. Tot slot vonden we een sterke bevestiging voor de veronderstelling van MST dat verbetering in opvoedgedrag, vooral meer consistente discipline, één van de cruciale elementen is om positieve resultaten te bewerkstelligen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
82500002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2007
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M. Dekovic
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Utrecht