Mobiele menu

MUREVAN: Meetinstrument voor Uitkomsten van REVAlidatiebehandeling in Nederland

In het IIIe Programma Revalidatieonderzoek van ZonMW staan de begrippen autonomie, zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven centraal. Eerder gehonoreerde projecten in dit programma richtten zich op het effect van specifieke revalidatie interventies op de versterking van de eigen regie van revalidanten en hun naasten en bevordering van zelfmanagement. Door de Stuurgroep van dit programma is daarnaast vastgesteld dat revalidatieprofessionals behoefte hebben aan meetinstrumentarium op het niveau van participatie en eigen regie, dat de effecten van (poli)klinische revalidatie zichtbaar maakt, niet alleen in onderzoek maar ook in de dagelijkse klinische praktijk.

Het huidige project beoogt in deze behoefte te voorzien. Het richt zich op het meetbaar en daarmee inzichtelijk maken van de resultaten van revalidatie op het gebied van autonomie, zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven van volwassenen die een klinische of poliklinische worden behandeld. Een meetinstrumentarium wordt ontwikkeld dat kan worden gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, uitkomstmeting (ROM), en de klinische praktijk. Het programma van eisen voor het te ontwikkelen meetinstrument dat door de Stuurgroep in de oproeptekst is geformuleerd, is in dit voorstel integraal overgenomen (zie verder bij “doelstelling project”). Dit project geeft daarmee invulling aan de in de oproeptekst van ZonMw gestelde vraag.

Het bevorderen van uitkomstmeting gericht op patiëntrelevante uitkomsten in de revalidatie is ook relevant in de bredere context van ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Systematische evaluatie van zorg als middel om kwaliteit te verbeteren staat steeds meer in de belangstelling, getuige ook het Adviesrapport Zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten (2016). Minister Schippers benadrukt in een heel recente brief aan de Tweede Kamer het belang van transparantie in de zorg, van kwaliteitsregistraties en dat kwaliteitsinformatie (mede) gebaseerd moet zijn op het door de patiënt in het dagelijks leven ervaren functioneren (21-2-2017). Een nieuwe visie op gezondheid als “het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren.” (Huber 2011) vind brede weerklank binnen de gezondheidszorg. De aandacht voor participatie, eigen regie en kwaliteit van leven blijkt ook uit het visiedocument De Specialist 2025, waarin staat: “De medisch specialist werkt samen met de patiënt en diens naasten in verschillende rollen en samenwerkingsverbanden aan het bevorderen en behouden van kwaliteit van leven.” (FMS 2015).

Producten

Titel: The road to self-regulation
Auteur: Mol TI
Link: https://research.rug.nl/en/publications/the-road-to-self-regulation
Titel: Differences in societal participation across diagnostic groups: Secondary analyses of eight studies using the Utrecht Scale for Evaluation of Rehabilitation-Participation
Auteur: Mol TI, van Bennekom CAM, Schepers VPM, Ter Hoeve N, Kruitwagen-van Reenen ETh, Visser-Meily JMA, Post MWM
Magazine: Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33757804/
Titel: Rehab Academy brengt mensen met lichamelijke beperkingen veel
Auteur: Tanja Mol. Marcel Post, Coen van Bennekom
Magazine: Sociaal Bestek
Begin- en eindpagina:
Link: https://doi.org/10.1007/s41196-020-0134-y
Titel: Rehab Academy brengt mensen met lichamelijke beperkingen veel
Auteur: Tanja Mol. Marcel Post, Coen van Bennekom
Magazine: Sociaal Bestek
Link: https://doi.org/10.1007/s41196-020-0134-y
Titel: Measures of self-regulation used in adult rehabilitation populations: A systematic review and content screening
Auteur: Mol TI, van Bennekom CAM, Scholten EWM, Post MWM
Magazine: Clinical Rehabilitation
Begin- en eindpagina:
Link: https://europepmc.org/article/MED/35473388
Titel: Using Self-Regulation Assessment to Explore Associations between Self-Regulation, Participation and Health-Related Quality of Life in a Rehabilitation Population
Auteur: Mol TI, Scholten EWM, Van Bennekom CAM, Visser JMA, Reneman MF, De Groot V, Meijer JG, Smeets RJEM, Post MWM
Magazine: Journal of Rehabilitation Medicine
Begin- en eindpagina:
Link: https://europepmc.org/article/MED/36749136
Titel: Het meten van uitkomsten van revalidatie in Nederland (MUREVAN).
Auteur: Mol TI, Van Bennekom CAM, Scholten EWM, Post MWM.
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.revalidatie.nl/wp-content/uploads/2023/04/NTR-2021-5.pdf
Titel: The Self-Regulation Assessment (SeRA) questionnaire: development and exploratory analyses of a new patient-reported outcome measure for rehabilitation.
Auteur: Mol TI, van Bennekom CAM, Scholten EWM, Visser-Meily JMA, Beckerman H, Passier PECA, Smeets RJEM, Schiphorst Preuper HR, Post MWM
Magazine: Disability and Rehabilitation
Begin- en eindpagina:
Link: https://europepmc.org/article/MED/35672153
Titel: Development of the self-regulation assessment and content validation using cognitive interviews in a multicultural post-rehabilitation population
Auteur: Mol T, Scholten E, van Bennekom C, Post M.
Magazine: Frontiers in Rehabilitation Sciences
Begin- en eindpagina:
Link: https://europepmc.org/article/MED/37275402
Titel: Differences in societal participation across diagnostic groups: Secondary analyses of eight studies using the Utrecht Scale for Evaluation of Rehabilitation-Participation.
Auteur: Mol TI, van Bennekom CAM, Schepers VPM, Ter Hoeve N, Kruitwagen-van Reenen ET, Visser-Meily JMA, Post MWM
Magazine: Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
Begin- en eindpagina:
Link: https://europepmc.org/article/MED/33757804
Titel: Differences in societal participation across diagnostic groups: Secondary analyses of eight studies using the Utrecht Scale for Evaluation of Rehabilitation-Participation
Auteur: Mol TI, van Bennekom CAM, Schepers VPM, Ter Hoeve N, Kruitwagen-van Reenen ETh, Visser-Meily JMA, Post MWM
Magazine: Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
Titel: Self-regulation as rehabilitation outcome: what is important according to former patients?
Auteur: Mol TI, van Bennekom CAM, Scholten EWM, Visser-Meily JMA, Reneman MF, Riedstra A, de Groot V, Meijer JWG, Bult MK, Post MWM.
Magazine: Disability and Rehabilitation,
Begin- en eindpagina:
Link: https://europepmc.org/article/MED/34747280
Titel: Identifying Participation Patterns in different diagnostic groups
Auteur: T.I. Mol, C.A.M. van Bennekom, M.W.M. Post
Titel: Self-regulation as rehabilitationoutcome: Whatis important?
Auteur: T.I. Mol,C.A.M. van Bennekom,E.W.M. Scholten, J.M.A. Visser-Meily, M.F. Reneman, A. Riedstra, V. de Groot, J.W.G. Meijer, M.K. Bult, M.W.M. Post
Link: https://www.kcrutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/09/DCRM-poster-2020-T.-Mol.jpg
Titel: Identifying Participation Patterns in different diagnostic groups
Auteur: T.I. Mol, C.A.M. van Bennekom, M.W.M. Post
Titel: Self-regulation as rehabilitationoutcome: Whatis important?
Auteur: T.I. Mol,C.A.M. van Bennekom,E.W.M. Scholten, J.M.A. Visser-Meily, M.F. Reneman, A. Riedstra, V. de Groot, J.W.G. Meijer, M.K. Bult, M.W.M. Post
Link: https://www.kcrutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/09/DCRM-poster-2020-T.-Mol.jpg
Titel: Een nieuw meetinstrument voor eigen regie gericht op een revaldiatie populatie: SeRA = Self-Regulation Assessment
Auteur: Mol TI, Van Bennekom C, Scholten EWM, Post MWM
Titel: Comparison between USER-Participation and PROMIS-APS and PROMIS-SPS to evaluate participation in a rehabilitation population: a cross-sectional multicentre study.
Auteur: Mourits BMP, Scholten EWM, de Graaf JA, Mol TI, Visser-Meily JMA, Post MWM.
Link: https://www.rehabilitationmedicinecongress.nl/event/dcrm-2023/programma/parallel-session-a-freepapers/
Titel: Nieuwsbrief
Auteur: Tanja Mol
Titel: Nieuwsbrief

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
630000004
Looptijd: 81%
Looptijd: 81 %
2018
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E.W.M. Scholten
Verantwoordelijke organisatie:
De Hoogstraat Revalidatie