Mobiele menu

Music Moves

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

In dit project staat de verbindende kracht van muziek centraal. Meedoen kan in verschillende rollen. Coaches krijgen een 8-delige training over o.a. omgaan met kwetsbare mensen, sociaal ondernemerschap en presentatievaardigheden. Vervolgens bereiden zij, samen met een kwetsbare doelgroep, muzikale vrijwilligersactiviteiten voor (‘Music Moves’). Bijvoorbeeld dansen met iemand in een rolstoel. Of karaokekunsten vertonen op een daklozenopvang. Een grotere groep deelnemers voert deze activiteiten uit in de introductieweek van de Hogeschool van Amsterdam. Ze worden uitgedaagd om daarna vrijwilligerswerk te blijven doen of coach te worden.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

De jongeren leren om op een positieve, plezierige manier om te gaan met kwetsbare groepen. Met name de coaches leren daarnaast om een activiteit tot in de puntjes te verzorgen. Alle deelnemers krijgen een Europass, zodat ze kunnen laten zien wat ze hebben geleerd en gedaan – bijvoorbeeld aan potentiele werkgevers. Maar het gaafst zijn de beloningen in de vorm van kaartjes voor een muziekevenement.  

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren met meer en minder kansen en met verschillende achtergronden komen op een betekenisvolle manier met elkaar in contact. Dit bevordert wederzijds begrip en sociale cohesie. De maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij dit project, doen ervaring op met de invulling van de maatschappelijke diensttijd bij een breed publiek. De instellingen bij wie de jongeren hun Music Moves gaan uitvoeren, profiteren onder meer doordat ze hun aanbod kunnen verrijken met aansprekende activiteiten.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Hoe kunnen we – door middel van muziek – een nieuwe doelgroep bij MDT betrekken?
  • Hoe kunnen we deze doelgroep op een vernieuwende manier belonen voor hun inzet?
  • Hoe versterk je door middel van muziekactiviteiten de motivatie van jongeren om zich actief bezig te houden met de wereld om hen heen?
  • Hoe bevorder je, mede door muziek, de sociale cohesie binnen invullingen van de MTD met een diverse groep jongeren?
  • Hoe kun je jongeren interesseren voor MDT-activiteiten door te zoeken naar een betere aansluiting met hun vrijetijdsbeleving?

Doelgroep

Mbo’ers, hbo’ers, jongeren met een tussenjaar, werkende jongeren

Regio

Amsterdam

Meer informatie

Producten

Titel: https://projectnet.zonmw.nl/projectnet/servlet/projectnet
Auteur: https://projectnet.zonmw.nl/projectnet/servlet/projectnet

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Heb jij wel eens de sterren van de hemel gedanst met een leeftijdsgenoot in een rolstoel? Of de hele daklozenopvang doen huilen van het lachen door je karaokekunsten? Misschien ga je een buurtfestival organiseren in het zorgcentrum waar je dagelijks langsloopt, of een mini-X-factor met jongeren met een beperking. Tover een glimlach op het gezicht van een ander, lach zelf mee en geniet intussen van muziek. Music Moves is een nieuwe invulling van de Maatschappelijke Diensttijd met de verbindende kracht van muziek én het helpen van anderen als centrale thema’s. Het Music Moves project gebruikt het krachtige en tijdloze karakter van muziek om mensen uit alle lagen van de bevolking samen te brengen. Jongeren bepalen zelf hoe ze muziek inzetten om anderen een topdag te bezorgen, en als bedankje krijgen ze exclusieve toegang tot de gaafste muziekevenementen. Hoogtepunt van het project is de woensdagmiddag van de introductieweek van Amsterdam. In plaats van studenten die aan het bier gaan, gaat een brede groep jongeren (mbo’ers, hbo’ers, jongeren met een tussenjaar, werkende jongeren) productief aan de slag onder leiding van 150 goed voorbereide peers die in samenwerking met een kwetsbare doelgroep een activiteit hebben voorbereid. Een zo groot mogelijke groep blijven we betrekken bij vrijwilligerswerk. Stichting 10,000 HOURS, de Hogeschool van Amsterdam en Deedmob stellen hiermee een experimenteel proefproject voor waarbij jongeren op een nieuwe manier vrijwillig aan de slag gaan, met muziek als bindmiddel en beloning. Het project geeft keuzemogelijkheden aan vrijwilligers, brengt vrijwilligerswerk en de leefwereld van jongeren dichter bij elkaar en gaat actief op zoek naar nieuwe manieren van beloning. Stichting 10,000 HOURS, Hogeschool van Amsterdam en DeedMob hebben al een ruime ervaring opgedaan met het mobiliseren en begeleiden van vrijwilligers in samenwerking met sociale instellingen. Centraal in het project staan 150 V-coaches, een groep jongeren met diverse achtergronden die we een intensief traject aanbieden. Deze V-coaches zijn ongeveer 60 uur bezig met het project in de vorm van onder andere workshops en kennismaking met een groep kwetsbare mensen (VIP’s volgens onze terminologie). Het project mondt uit in de woensdagmiddag van de introductieweek van de opleiding Social Work (Hogeschool van Amsterdam). 600 Deelnemers gaan dan aan het werk in groepjes van 12 personen. Ze organiseren bijvoorbeeld een X-factor-middag in een instelling voor jongeren met een licht verstandelijke beperking, of gaan met daklozen muziek maken in de opvang. De partners betrekken een grote, nieuwe doelgroep bij vrijwillige inzet. Het onderzoek dat deze activiteiten onder de loep neemt, gaat in op motivatie en beloning bij vrijwilligerswerk. Doel van het project is om een blauwdruk voor vrijwilligerswerk in praktijk te brengen om deze na het project voor een brede doelgroep op te kunnen schalen. Ervaren professionals uit de evenementenbranche, die specifieke ervaring hebben met vrijwilligerswerk en het trainen van jongeren, bieden ze de vaardigheden en handige tools om zelf vrijwillige deelnemers te begeleiden. Een belangrijk doel van het project is het bevorderen van sociale cohesie. We bereiken dat doel door jongeren van verschillende achtergronden en van verschillende schooltypen met elkaar op een betekenisvolle manier in contact te brengen. Zowel binnen de groep van V-coaches, de groep van Deelnemers, als tussen deze groepen vinden kennismaking en uitwisseling plaats. We denken dat we hiermee het wederzijdse begrip tussen jongeren die elkaar anders zelden zouden tegenkomen, flink versterken. Speciale aandacht heeft het in contact brengen van mbo’ers en hbo’ers en het laten communiceren en samenwerken van mensen met meer en minder kansen. Door middel van onderzoek brengen we in kaart hoe deze nieuwe vorm van vrijwilligerswerk in de praktijk werkt en wat de sterke en minder sterke punten zijn. Een van onze aandachtspunten is beloning: hoe kun je door middel van het gezamenlijk genieten van muziek de vrijwillige inzet op een effectieve manier belonen, en hoe verschilt dit bij de beloning van echt werk? Met andere woorden: hoe spreek je de intrinsieke motivatie van jonge mensen effectief aan? Daarnaast is het in de toekomst kunnen opschalen een belangrijk aandachtspunt van het onderzoek. Uit onze ervaring blijkt dat wederzijds begrip en gezamenlijk plezier ijzersterke fundamenten zijn van een betrokken maatschappij. Muziek is een universele taal en daarom een uitgelezen middel om mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen. Daarvan willen we de Maatschappelijke Diensttijd laten profiteren. De partners: Stichting 10,000 HOURS weet al jaren nieuwe groepen jongeren te binden aan vrijwillige inzet door muziek. Deedmob zet een toonaangevend on-line platform in voor vrijwillige inzet. De Hogeschool van Amsterdam is een grote onderwijsinstelling en heeft een grote cultureel-maatschappelijke expertise.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743002024
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B.Sc. R.J. Beimers
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting 10.000 hours