Mobiele menu

Music Moves

Projectomschrijving

Music Moves zet muziek in om jongeren met verschillende (culturele) achtergronden met elkaar en andere mensen te verbinden. Deze MDT traint jongeren tot changemakers. Zij organiseren een eigen muziekevent of challenge voor mensen die te weinig gezien worden in onze samenleving, zoals nieuwe Nederlanders, daklozen, ouderen, of jongeren met een beperking.  

De MDT-reis

Dit project begint met de werving van jongeren via een landelijke- en regionale campagne die in samenwerking met jongerenpanels worden ontwikkeld. Hierin staan muziek en talentonwikkeling centraal. Er vinden startbijeenkomsten plaats waarbij jongeren elkaar leren kennen en geïnspireerd raken om mee te doen met het programma. Zodra ze zich hebben ingeschreven volgen intakegesprekken waarbij de motivatie en muzikale voorkeuren van de jongeren in kaart worden gebracht. De jongeren worden zorgvuldig gematcht met elkaar en met hun begeleiders.

Dan starten de geselecteerde jongeren met het trainingsprogramma waarmee zij hun eigen talenten kunnen ontwikkelen en de vaardigheden leren om hun eigen event of challenge te organiseren. Denk daarbij aan trainingen in sociaal ondernemerschap, het organiseren van een event, maatschappelijk werk en creatief denken. De jongeren bedenken vervolgens een eigen muzikaal Music Moves-concept dat zij samen met professionals uit de muziekindustrie en ervaren trainers uitwerken.  

Hoogtepunt van deze MDT is de dag waarop de deelnemers hun eigen muziekevents uitvoeren. Salsa dansen met ouderen bijvoorbeeld, DJ-workshops met nieuwe Nederlanders en hiphop-battles met jongeren met een beperking.

De jongeren sluiten Music Moves af met een persoonlijk gesprek met hun coachbegeleider en een eindfeest voor alle deelnemers en vrijwilligers.  
Betekenis

  • Voor jongeren

Music Moves biedt jongeren de kans om zich persoonlijk te ontwikkelen tot succesvolle en maatschappelijk bewuste professionals. De jongeren breiden hun netwerk uit en delen een unieke, onvergetelijke ervaring met elkaar. Daarnaast ontvangen zij een Music Moves-T-shirt en een Europass-certificaat waarmee ze bijvoorbeeld aan potentiële werkgevers kunnen laten zien wat ze hebben geleerd en gedaan.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren met meer en minder kansen en met verschillende achtergronden komen op een betekenisvolle manier met elkaar in contact. Het trainingsprogramma maakt hen tot changemakers: zij zijn inspirator en sociale aanjagers voor hun omgeving. Dankzij Music Moves worden mensen met verschillende achtergronden met elkaar verbonden. Dit bevordert wederzijds begrip en de sociale cohesie binnen de samenleving. De maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij dit project, maken kennis met vernieuwende en creatieve vormen waarmee ze hun reguliere aanbod kunnen verrijken. Dankzij deze MDT groeit ook het netwerk van organisaties uit de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven die met elkaar samenwerken en kennis delen.

Doelgroep

Mbo’ers, Wo-studenten, hbo’ers, jongeren met een tussenjaar, jongeren in een kwetsbare positie in de leeftijd van 18-27 jaar.

Regio

Arnhem Nijmegen, Groot-Amsterdam, Noordoost-Noord-Brabant, Twente, West-Noord-Brabant, Zuidwest-Overijssel.

Producten

Titel: Website Music Moves
Auteur: Vera Donkers
Link: https://www.music-moves.nl/

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Music Moves is de opvolger van onze succesvolle proeftuin in 2019 onder dezelfde naam. Muziek staat daarbij centraal als verbinder en als thema bij vrijwillige inzet. We leiden jongeren op tot ‘social coach’, om een evenement of ‘challenge’ op te zetten voor een hulpbehoevende doelgroep en deze activiteit samen met een grotere groep vrijwilligers uit te voeren. Bij de eerdere proeftuin organiseerden 100 deelnemers in totaal 20 activiteiten, van salsa dansen met eenzame ouderen tot hiphop workshops voor jongeren met een beperking. Honderden andere jongeren waren als vrijwilliger-voor-een-dag betrokken bij de uitvoering van de activiteiten. Doelgroepen Voor deelname aan ons MDT-aanbod richten we ons primair op hbo-studenten. Daarnaast richten we ons op jongeren in andere doelgroepen die ook een vrijwilligersactiviteit kunnen organiseren, te weten: mbo-studenten, werkende jongeren, jongeren met een tussenjaar en jongeren in een kwetsbare positie. We hebben oog voor jongeren die om welke reden dan ook extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze een beperking of migratieachtergrond hebben. Onze partners zetten zich actief in om deze jongeren te bereiken. In totaal worden minstens 500 jongeren opgeleid tot ‘social coach’, zodat zij een evenement of challenge kunnen organiseren. Daarnaast betrekken we bij de uitvoering van de activiteiten ook een groep van in totaal meer dan 1500 vrijwilligers die zich een dag inzetten. De social coaches en andere vrijwilligers zetten zich in voor hulpbehoevende doelgroepen in de regio, zoals ouderen, inwoners met een beperking of vluchtelingen. In totaal willen we 1500 hulpbehoevende personen bereiken. MDT-reis In de MDT-reis (80-100 uur) die jongeren met Music Moves maken onderscheiden we zeven stappen. - Werving: Via landelijke en regionale kanalen roepen we jongeren op om zich in te schrijven voor het programma. We werken daarbij samen met ambassadeurs, evenementenorganisatoren en clubs, die een groot bereik hebben onder jongeren. - Intake: We houden met alle deelnemers een persoonlijke intakegesprek waarin we voorkeuren van jongeren bespreken, zodat we een goede match kunnen maken tussen jongeren en begeleiders - Begeleiding: Vanaf de selectie tot na het slotevenement worden de deelnemers voor coachbegeleiders begeleidt in hun leer- en maakproces. Contact is persoonlijk en laagdrempelig, ook tussen trainingsbijeenkomsten door. - Training en co-creatie: De deelnemers krijgen een trainingsprogramma waarin zij kennis en kunde opdoen op het vlak van persoonlijk leiderschap, het omgaan met kwetsbare mensen, sociaal ondernemerschap, het motiveren en aansturen van ‘peers’, ideegeneratie, en het produceren van kleinschalige evenementen en challenges. - Matching: Vanaf de eerste trainingsbijeenkomst krijgen deelnemers inzicht in het vrijwilligerswerk in de omgeving en de impact die ermee te behalen valt. Deelnemers maken een keuze voor een doelgroep, waarvoor zij een activiteit ontwikkelen. - Uitvoering: Het hoogtepunt van de MDT-reis; samen met een groep vrijwilligers voor één dag realiseren de deelnemers het evenement of de challenge die zij hebben bedacht. - Beloning: Als beloning voor hun deelname krijgen de jongeren een Europass-certificaat en een afsluitend feest met alle andere deelnemers. Stevige landelijke projectorganisatie Landelijk is een krachtige projectorganisatie ingericht waarin meerdere organisaties de krachten bundelen. De partijen hebben een groot netwerk aan jongeren, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en evenementenorganisaties. De partners brengen ieder hun eigen expertise in op het vlak van communicatie, werving, ICT, onderzoek, jongerenparticipatie en het trainen van jongeren. Corona-proof Bij de invulling van het programma benutten we ook ervaringen die we hebben opgedaan met het MDT-coronaprogramma #boterkaaseneieren, om MDT te bieden binnen een 1,5 meter samenleving. Dit doen we middels: - Digitalisering: We trainen social coaches om op afstand te ontmoeten, te co-creëren en te organiseren. We reiken tools aan waarmee ze online samenkomen, brainstormen en concepten ontwikkelen. - Individualisering: Om samenkomsten van groepen te voorkomen, maar toch offline verbinding te stimuleren, sturen we jongeren alleen of hooguit met z’n tweeën op pad. - Innovatie: In ons netwerk volgen we de innovatie in de evenementenbranche op de voet, zoals ontwikkelingen in virtual reality evenementen en wandelfestivals. De innovatie trends geven we mee aan de social coaches tijdens de trainingen. Monitoring, jongerenparticipatie en borgen inzet We zetten actieonderzoek in om het aanbod continue te verbeteren door onze inzet samen met de partners en deelnemers te evalueren en bij te stellen. Jongeren praten, werken en beslissen mee in iedere fase van het aanbod. Hiervoor werken we met regionale en een landelijk jongerenpanel(s). Voor een duurzame samenwerking werken we met partners en gemeenten aan een convenant om inzet voor de toekomst te borgen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743004029
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
van Beurden
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting 10.000 hours