Mobiele menu

MYPP-trial: A multicenter double-blind placebo-controlled randomized trial to prevent pregnancy complications of women with polycystic ovary syndrome using myo-inositol.

In Nederland heeft 6-15% van alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd het polycysteus ovariumsyndroom (PCOS). Vrouwen met PCOS hebben een hogere kans op zwangerschapscomplicaties, waaronder zwangerschapsdiabetes, vroeggeboorte en hoge bloeddruk. Dit vertaalt zich in een toegenomen ziektelast van de moeder en de pasgeborene.

Eerdere behandelingen om de kans op zwangerschapscomplicaties bij PCOS te verminderen, zoals dieetaanpassingen, sport en metformine, zijn niet effectief gebleken. Uit dierexperimenteel en klinisch onderzoek blijkt dat PCOS gepaard gaat met een tekort aan de lichaamseigen stof myo-inositol, waardoor de werking van insuline verminderd is en de eierstokken meer testosteron aanmaken. Suppletie van myo-inositol kan dit effect ongedaan maken en de kans op complicaties verminderen.

Studie en verwachte resultaten

In dit gerandomiseerd onderzoek zal bij ruim 400 zwangeren met PCOS onderzocht worden of myo-inositol, in vergelijk met placebo, leidt tot betere uitkomsten voor moeder en kind.
 

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Kenmerken

Projectnummer:
848016013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. B.B. Boudewijn van Rijn
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum