Mobiele menu

MyPregn@ncy: a Personal Health Community for the pregnant woman.

In het project MijnZw@ngerschap kreeg iedere zwangere vrouw in de regio Nijmegen de mogelijkheid om een online persoonlijk gezondheidsdossier aan te maken. De zwangere is beheerder van haar eigen zorggroep, nodigt deelnemers uit en kan persoonlijke (medische) informatie delen. Handige communicatietools stimuleren het delen van informatie en het betrekken van alle professionals wanneer feedback of ingrijpen gewenst of nodig is.

Het project vond plaats in elf verloskunde praktijken, één perifeer ziekenhuis en één academisch ziekenhuis. Onderzocht werd hoe MijnZw@ngerschap door de zwangere vrouw en de zorgverleners werd ontvangen en gewaardeerd. De tool past in de huidige vorm van zorg, met moeder in de hoofdrol. Voor een succesvolle implementatie moet aandacht zijn voor voldoende dialoog met de gebruikers, voldoende beschikbare tijd en inbedding van de tool in het dagelijks zorgsysteem.

Producten

Titel: MijnZw@ngerschap: een persoonlijk zorgcommunity voor iedere vrouw
Auteur: C. Groenen, N. van Duijnhoven
Titel: Establishing bottom-up pregnancy and birth care (Kennispoort conferentie)
Auteur: C. Groenen
Titel: A social network study in maternity care; community-based midwives in an appropriate position for a case manager role
Auteur: Carola Groenen, Noortje van Duijnhoven, Marjan Faber, Jan Koetsenruijter, Jan Kremer, Frank Vandenbussche
Titel: PGD-kader 2020 partnerinitiatief: MijnZw@ngerschap, Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
Auteur: C. Groenen
Titel: Nationaal Symposium PGDkader 2020
Auteur: J. Kremer
Titel: Improving maternity care using a personal health record: study protocol for a stepped-wedge, randomised, controlled trial
Auteur: Groenen, Carola J. M., Faber, Marjan J., Kremer, Jan A. M., Vandenbussche, Frank P. H. A., van Duijnhoven, Noortje T. L.
Magazine: Trials
Titel: Zorgnetwerk à la Facebook
Auteur: Frank Hermans, C. Groenen, J. Kremer
Magazine: De Gelderlander
Titel: Personal Health Records in maternity care; a process evaluation
Auteur: Carola J.M. Groenen MSc1 Midwife and PhD student Noortje T.L. van Duijnhoven PhD1 Senior Researcher Frank P.H.A. Vandenbussche MD PhD1 Professor and Head of Obstetrics and Fetal Medicine Marjo J. van Hoogstraaten3, Midwife Marjan J. Faber PhD2 Senior Researcher Jan A.M. Kremer MD PhD2 Professor in Patient-centeredness
Magazine: Journal of Computer Science Applications and Information Technology
Titel: Use of social network analysis in maternity care to identify the profession most suited for case manager role
Auteur: Groenen, Carola J.M., van Duijnhoven, Noortje T.L., Faber, Marjan J., Koetsenruijter, Jan, Kremer, Jan A.M., Vandenbussche, Frank P.H.A.
Magazine: Midwifery
Titel: Waarom de verloskundige in het geboortezorgnetwerk het meest geschikt is om de rol van casemanager in te vullen
Auteur: Carola Groenen, Noortje van Duijnhoven, Marjan Faber, Jan Koetsenruijter, Jan Kremer, Frank Vandenbussche
Magazine: Tijdschrift voor Verloskundigen
Titel: MijnZorgnet.nl: samen verantwoordelijk
Auteur: IZZ, C. Groenen
Titel: Introductiepagina voor het gebruik van MijnZw@ngerschap
Auteur: projectgroep Mijn Zw@ngerschap
Link: http://www.mijnzwangerschap.org/

Verslagen


Eindverslag

-

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
209020009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. N.T.L. van Duijnhoven
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc