Mobiele menu

Naar duurzame implementatie in de visuele sector: de ontwikkeling van een organisatieoverkoepelend leernetwerk ter ondersteuning van implementatietrajecten

Organisaties voor mensen met een visuele beperking zijn steeds bezig met verbeteren. Hiervoor worden verschillende kennisproducten, methodieken en werkwijzen ingezet. De implementatie daarvan verloopt soms goed en soms minder goed. Om ervoor te zorgen dat de implementatie vaker succesvol is zijn Bartiméus, Robert Coppes Stichting en Koninklijke Visio in dit project een leernetwerk gestart. Zij worden hierbij ondersteund door de implementatie-experts van het Athena Instituut (VU).

Leernetwerk

In het leernetwerk krijgen implementatieprojecten ondersteuning op maat en kunnen zij leren van elkaars ervaringen en kennis. Het leernetwerk organiseerde 9 eye-opener workshops voor projectleiders en -leden van verschillende implementatieprojecten. De deelnemers werkten met verschillende opdrachten aan hun eigen implementatieuitdagingen, deelden kennis en ervaringen, leerden samen en kregen praktische handvatten. De inzichten uit deze workshops zijn samengebracht in de toolkit ‘implementeren kun je leren’.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
94313006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Dr. B.J. Regeer
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam