Mobiele menu

Naar een e-learning module voor de eerstelijns zorgprofessionals voor het bespreekbaar maken van vrouwelijke genitale verminking

In Nederland wonen naar schatting 41.000 vrouwen die vrouwelijke genitale verminking (VGV) hebben ondergaan. De huisarts en verloskundige zijn de poortwachter van de zorg en vaak het eerste aanspreekpunt voor vrouwen met VGV. Het is van groot belang dat zij VGV bespreekbaar maken en adequaat handelen. Ondanks bestaande richtlijnen en protocollen, ervaren veel professionals handelingsverlegenheid in het bespreekbaar maken van VGV.

Binnen dit project is een reeks e-learning modules ontwikkeld. De e-learning is gericht op diverse (zorg)professionals, zoals huisartsen, verloskundigen, medewerkers van Veilig Thuis en JGZ-professionals, ter ondersteuning van hun dagelijkse praktijk. Het doel is hen te voorzien van essentiële kennis en vaardigheden om adequaat te leren omgaan met vrouwelijke genitale verminking (VGV) en een bijdrage leren leveren aan de preventie van VGV. De op maat gemaakte cursussen houden rekening met de unieke behoeften van de verschillende rollen binnen de verschillende sectoren. Ze zijn ontworpen om praktische handvatten te bieden bij het bespreekbaar maken van VGV, passende zorg te leveren aan vrouwen die besneden zijn, en cultuursensitieve communicatie te faciliteren met patiënten van diverse culturele achtergronden. 

De e-learning modules zijn landelijk beschikbaar op het Pharos leerplatform. Voor de e-learnings is gebruik gemaakt van de opbrengsten van het hoofdproject: ‘Naar een werkwijze voor het bespreekbaar maken van vrouwelijke genitale verminking’.

Kenmerken

Projectnummer:
10260072110006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Kawous MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Pharos

VIMP-project

Dit project is een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP)-project. ZonMw kan een gehonoreerd en afgerond project extra stimuleren met een VIMP. Het doel van een VIMP is doorgeleiding, verspreiding of implementatie van projectresultaten. Deze VIMP hoort bij het hoofdproject Naar een werkwijze voor het bespreekbaar maken van vrouwelijke genitale verminking.