Mobiele menu

Naar een effectieve inzet van het sociaal domein in stoppen-met-roken ondersteuning voor rokers met een lagere sociaaleconomische positie: een ontwikkelingsevaluatie

Stoppen met roken in de wijk Veel mensen met een lage opleiding of weinig inkomen roken. Veel van hen willen wel stoppen, maar vinden het erg moeilijk om dit echt te doen. Daarom hebben zij meer steun nodig. Het sociaal domein kan mogelijk helpen om stoppen met roken voor deze groep makkelijker te maken. Met dit onderzoek willen wij leren hoe het sociaal domein rokers met een lage opleiding of weinig inkomen in de wijk kan helpen stoppen met roken. We onderzoeken wat professionals en organisaties in het sociaal domein in Amsterdam Noord kunnen doen om mensen te helpen stoppen met roken. Met professionals en buurtbewoners bedenken we een aanpak die hulp bij stoppen met roken kan verbeteren. We onderzoeken of en hoe deze aanpak werkt. Door te vergelijken met Brabant leren we lessen voor wijken en gemeenten in heel Nederland. Samen met het sociaal domein verbeteren wij de stoppen met roken hulp in Amsterdam Noord. Ook delen we hoe men dit in andere wijken in Nederland kan doen.

Producten

Titel: Percepties van professionals uit het sociaal domein over stoppen met roken-ondersteuning aan mensen met een lagere sociaaleconomische positie: een kwalitatieve studie
Auteur: J.E.M. Visser (1) ; A.D. Rozema (2); A.E. Kunst (1); M.A.G. Kuipers (1) 1 Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, Department of Public and Occupational Health, Amsterdam Public Health Research Institute 2 Tranzo Scientific Center for Care and Wellbeing, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University
Titel: Social and community organization professionals' perceptions on providing smoking cessation support to people from lower socioeconomic groups: a qualitative study
Auteur: J.E.M. Visser (1) ; A.D. Rozema (2); A.E. Kunst (1); M.A.G. Kuipers (1) 1 Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, Department of Public and Occupational Health, Amsterdam Public Health Research Institute 2 Tranzo Scientific Center for Care and Wellbeing, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University

Kenmerken

Projectnummer:
05550112140003
Looptijd: 92%
Looptijd: 92 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.A.G. Kuipers
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC