Mobiele menu

Naar een gender sensitieve GGZ! Verdergaande Gender implementatie in de GGZ

In dit project is een online lesmodule gemaakt over sekse, gender en autonomie voor de opleiding tot GZ-psycholoog.

Aanleiding

Sekse en gender zijn van groot belang in de ggz. Bij vrouwen en mannen, jongens en meisjes komen allerlei stoornissen in heel verschillende mate voor. Maar ook verschillen deze groepen in hoe de symptomen eruitzien en worden ervaren, in ernst en beloop van de stoornissen, in de verwachtingen die hulpverleners over deze stoornissen hebben ten aanzien van vrouwen en mannen, etc. Ook maakt het uit of de cliënt een vrouw of een man is, en dat in relatie tot een vrouwelijke of mannelijke hulpverlener. En dan laten we mensen met een andere genderidentiteit nog buiten beschouwing; juist ook heel relevant in het kader van ggz.

Doel

Dit project vormt een vervolg op eerdere projecten van ons die waren bedoeld om het onderwerp sekse-gender een systematische plaats te geven in de ggz, met name in ggz-gerelateerde opleidingen. Immers, als zorgverleners meer van sekse en gender weten, kan dit bijdragen aan het sensitiever worden van de zorg voor dit onderwerp.

Uitvoering

We hebben ook voorafgaand aan dit project geïnformeerd. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan door docenten van de opleiding tot GZ-psycholoog te vragen aan welke specifieke kennis rond sekse-gender in relatie tot hun vak zij behoefte hadden. Vervolgens hebben we deze kennis hen aangereikt in de vorm van factsheets. Ook hebben we dergelijke sekse-gender kennis opgenomen en laten opnemen in de kwaliteitsstandaarden rond de ggz (Akwa). Veel sekse-gender kennis hadden wij en anderen al systematisch bijeengebracht in het Handboek Psychopathologie bij vrouwen en mannen 0-100+.

In dit project hebben we deze kennis geüpdatet en geschikt gemaakt voor opname in een blended (face-to-face en online) lesmodule, geschikt voor de opleiding tot GZ-psycholoog. We zijn daarbij gestart bij de GZ-opleiding van RINO Amsterdam.

Resultaten

Bij de ontwikkeling van deze blended module zijn behalve teksten ook animatiefilmpjes gemaakt en allerlei oefeningen. Opleidelingen en docenten hebben er commentaar op gegeven, en hun opmerkingen zijn verwerkt. De module kan in zijn geheel worden gebruikt, bijvoorbeeld als keuzecursus, maar ook in onderdelen - waarbij docenten het voor hun vak relevante deel, in hun vak integreren. De blended module zal ook worden aangereikt aan de andere GZ-opleidingen in het land, aan andere BIG-opleidingen zoals die tot klinisch psycholoog, orthopedagoog, en psychotherapeut, en wellicht aan andere ggz-gerelateerde opleidingen.

Meer informatie

Kenmerken

Projectnummer:
849700004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. M.H.J. Bekker PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam