Mobiele menu

Naar een omgevingsstrategie voor het verkleinen van gezondheidsverschillen in Utrecht: een systeembenadering

In Utrecht bestaan, net als in alle andere grote steden in Nederland, forse verschillen in de gezondheid van inwoners uit verschillende wijken. Er wordt gekozen voor een aanpassing en toename van het aantal woningen binnen de stadsgrenzen. Toeval of niet, deze “inbreiding” vindt vooral plaats in de wijken waar de gezondheid gemiddeld het laagst is. Dit vraagt om meer en nieuwe mogelijkheden van ondersteuning op maat in de wijk.

Doel

In fase 1 van dit project wordt onderzocht wat de belangrijkste kennisvragen zijn die hiervoor in de komende jaren moeten worden beantwoord, met als uiteindelijke doel aan te tonen dat veranderingen in de gebouwde omgeving en de sociale omgeving kunnen leiden tot kleinere verschillen in gezondheid tussen wijken.

Aanpak

We doen dat door:

  1. veel beter met elkaar te proberen te begrijpen hoe (noodzakelijke) veranderingen in de leefomgeving met elkaar samenhangen, en zo leiden tot gezondheidsverschillen,
  2. te experimenteren hoe we de omgeving en vooral ook de beleving daarvan door bewoners gedetailleerd kunnen meten,
  3. te inventariseren wat de meest kansrijke mogelijkheden zijn de omgeving te veranderen. Hierbij spelen bewoners een belangrijke rol; zij worden in al deze fasen nauw betrokken. Door met hen te leren over het gebruik van en de ervaring met de leefomgeving ontstaat inzicht wat er volgens bewoners nodig is om de fysieke en sociale leefomgeving tot een gezonde stedelijke leefomgeving te maken.

Resultaten

Deze kennis wordt in het laatste deel van fase 1 van het project samengebracht en vertaald in een kennisagenda, waarmee Utrecht de komende jaren op de ingeslagen weg wil doorgaan om via aanpassingen in de leefomgeving de gezondheid te bevorderen en gezondheidsverschillen te verkleinen.

Kennisagenda IGLO

Kenmerken

Projectnummer:
531001321
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. F.J. van Lenthe
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Utrecht