Mobiele menu

Naar een valide, betrouwbaar en effectief beoordelingssysteem voor medische professionals (BMP)

Producten

Titel: Medical Education: Theory and Practice
Auteur: Driessen EW, Overeem K, van Tartwijk J.
Titel: Peer-mentoring in doctor performance assessments: strategies, obstacles and benefits
Auteur: Overeem K, Driessen EW, Arah OA, Lombarts MJMH, Wollersheim HC, Grol RPTM. Med Educ 2010: 44: 140-147
Magazine: Medical Education
Titel: Evaluation of physicians' professional performance: An iterative development and validation study of multisource feedback instruments.
Auteur: Overeem K, Wollersheim HC, Arah OA, Cruijsberg JK, Grol RP, Lombarts KM.
Magazine: BMC Health Services Research
Titel: Doctor performance assessment in daily practise: Does it help doctors or not?
Auteur: Overeem K, Faber MJ, Arah OA, Elwyn G, Lombarts MJMH, Wollersheim HC, Grol RPTM
Magazine: Medical Education
Titel: Evalueren van medici: criteria en bouwstenen voor een verantwoord evaluatiesysteem.
Auteur: Overeem K, Wollersheim HC
Magazine: Kwaliteit in Beeld
Titel: Three methods of multisource feedback compared. A plea for narrative comments and co-workers’ perspectives.
Auteur: Overeem K, Lombarts MJMH, Arah OA, Klazinga NS, Grol RPTM, Wollersheim HC
Magazine: Medical Teacher
Titel: Factors predicting doctors’ reporting of performance change in response to multisource feedback
Auteur: Overeem K, Wollersheimh HC, Arah OA, Cruijsberg JK, Grol RP, Lombarts KM.
Magazine: BMC Medical Education
Titel: Doctors’ perceptions of why 360 degree feedback does (not) work: a qualitative study.
Auteur: Overeem K, Wollersheim HC, Driessen E, Lombarts MJMH, Grol RPTM, Arah OA
Magazine: Medical Education
Titel: 'Paying it forward':Performance improvement through feedforward interviews
Auteur: Overeem K
Magazine: Medical Education
Titel: Evalueren van individueel functioneren van huisartsen
Auteur: Overeem K, van der Jagt EJ, Schers H, Grol RPTM
Magazine: Bijblijven
Titel: De betere dokter
Auteur: Lombarts MJMH, Overeem K, Kremer B
Magazine: Medisch Contact
Titel: Doctor performance assessment
Auteur: Overeem K

Verslagen


Eindverslag

Het evalueren van het functioneren van individuele artsen staat onder toenemende maatschappelijke belangstelling. Deze groeiende interesse is een logische ontwikkeling omdat de eisen die vandaag de dag aan artsen gesteld worden veel verder gaan dan vakkennis. Artsen hebben te maken met goedgeïnformeerde patiënten, grote interdisciplinaire teams en een toenemende stroom van medische informatie, toe te passen in de medische praktijk. Dit vraagt om goede communicatieve- en samenwerkingsvaardigheden, empathisch en reflectief vermogen en organisatorische vaardigheden. Vaardigheden die bij uitstek in de praktijk moeten worden geëvalueerd en verbeterd. Literatuuronderzoek laat zien hoe in landen als de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk met deze vraag wordt omgegaan. Hier wordt het functioneren van veel artsen structureel geëvalueerd. Wat echter ontbreekt zijn empirische gegevens over hoe deze evaluaties bijdragen aan beter functioneren en een betere kwaliteit van zorg. Het doel van dit onderzoeksproject is dan ook te onderzoeken hoe een systeem voor het evalueren van individueel functioneren van artsen ontworpen en geïmplementeerd kan worden, wat valide, betrouwbaar, bruikbaar en effectief is en een bijdrage levert aan het beter functioneren van artsen. Om medisch specialisten optimaal te kunnen evalueren hebben de onderzoekers een systeem ontwikkeld bestaande uit een portfolio en 360-graden feedback. In een portfolio brengen specialisten zelf in kaart hun functioneren in kaart. Daarnaast ontvangen ze feedback van een grote groep collega’s (zowel specialisten als verplegend en ondersteunend personeel) en patiënten met behulp van vragenlijsten. Op basis van deze informatie voert de specialist een gesprek met een onafhankelijk gespreksleider, met als doel de ontvangen feedback om te zetten in concrete verbeterplannen. Uit het onderzoek blijkt dat deze manier van evalueren valide en betrouwbaar is. Dit houdt in dat daadwerkelijk het functioneren van de specialist wordt geëvalueerd. Wil dit betrouwbaar gebeuren, dan zijn evaluaties van 5 collega-specialisten , 5 medewerkers (verpleegkundigen, polikliniekassistenten, OK-personeel) en 11 patiënten noodzakelijk. Deze manier van evalueren blijkt per specialist ongeveer 8 uur tijd te vragen van alle betrokkenen. Voor een optimaal resultaat moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan, waaronder ook feedback vragen aan verplegend en ondersteunend personeel, het stimuleren van een goed leerklimaat in ziekenhuizen en het inzetten van goed getrainde gespreksleiders voor het evaluatiegesprek. Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan kan het ontwikkelde systeem een belangrijke bijdrage leveren aan het evalueren van medisch specialisten in Nederlandse ziekenhuizen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
92003462
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2007
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.C.H. Wollersheim MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc