Mobiele menu

Naar een versterking van de veerkracht van de boekenwereld na Covid-19

Projectomschrijving

Doel

In samenwerking met vertegenwoordigers van de Nederlandse auteurs, uitgeverijen, boekhandelaren, bibliotheken, leesbevorderaars, kennisinstituten en overheid brengt dit onderzoek de impact van de coronacrisis in kaart. Centrale vragen in het onderzoek zijn: welke steunmaatregelen en burgerinitiatieven hebben welk effect gehad? Welke vormen van samenwerking zouden de sector kunnen versterken?

Resultaten

De Nederlandse boekensector is in de coronacrisis kwetsbaar gebleken: vooral boekhandels en auteurs hebben het moeilijk. Fysieke boekhandels ondervinden veel  concurrentie van online boekwinkels, auteurs verdienen minder aan de verkoop van boeken en lopen inkomsten uit optredens mis. Die kwetsbaarheid zal in 2021 vermoedelijk niet minder worden. Wel zijn er kansen op herstel: de sector is goed georganiseerd en de sectorspelers zijn het eens over kernwaarden. Het toegankelijk maken van literatuur – bijvoorbeeld via leesbevorderingsprojecten voor kinderen en jongeren – wordt algemeen als de belangrijkste waarde gezien; ook samenwerking binnen de sector wordt cruciaal bevonden. Vanuit deze kernwaarden kan de sector zichzelf veerkrachtiger maken: daarvoor is het nodig om kwetsbare spelers verder te beschermen, scherp beleid te voeren
op leesbevordering en kansenongelijkheid in het leesonderwijs en nauwer samen te werken, bijvoorbeeld bij de online verkoop van boeken.

Verslagen


Eindverslag

De Nederlandse boekensector is in de coronacrisis kwetsbaar gebleken: vooral boekhandels en auteurs hebben het moeilijk. Fysieke boekhandels ondervinden veel concurrentie van online boekwinkels, auteurs verdienen minder aan de verkoop van boeken en lopen inkomsten uit optredens mis. Die kwetsbaarheid zal in 2021 vermoedelijk niet minder worden. Wel zijn er kansen op herstel: de sector is goed georganiseerd en de sectorspelers zijn het eens over kernwaarden. Het toegankelijk maken van literatuur – bijvoorbeeld via leesbevorderingsprojecten voor kinderen en jongeren – wordt algemeen als de belangrijkste waarde gezien; ook samenwerking binnen de sector wordt cruciaal bevonden. Vanuit deze kernwaarden kan de sector zichzelf veerkrachtiger maken: daarvoor is het nodig om kwetsbare spelers verder te beschermen, scherp beleid te voeren op leesbevordering en kansenongelijkheid in het leesonderwijs en nauwer samen te werken, bijvoorbeeld bij de online verkoop van boeken.

Samenvatting van de aanvraag

De boekensector (boekhandels, uitgeverijen, auteurs...) is door Corona in een diepe crisis beland. Dit project probeert via comparatief onderzoek naar andere landen en sectoren in verleden en heden best practices aan te leveren om de veerkracht van de sector te vergroten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430042010024
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. G. Buelens
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Utrecht