Mobiele menu

Naar een waardevolle dagactiviteit Versterking van dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie in de gemeente Leeuwarden

De komende jaren stijgt het aantal mensen met dementie in onze gemeente. Passende dagactiviteiten kunnen mensen helpen om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Het huidige aanbod past niet meer op wat nodig is. Zeker niet voor een stad als Leeuwarden met veel achterstandswijken met een eigen sociale context en dorpen waar gemiddeld meer ‘mienskip’ is. Om het aanbod te vernieuwen willen we meer zicht krijgen op onze bewoners met dementie en hun mantelzorgers. Daarna gaan we hun wensen en behoef ten aan dagactiviteiten ophalen. Dit doen we via mensen die al betrokken bij hen zijn, zoals casemanagers dementie of het Odensehuis. We willen met andere tools dan een vragenlijst de wensen van de doelgroep in kaart brengen. De resultaten vergelijken we met ons aanbod. Op basis hiervan kunnen we ons aanbod vernieuwen: Mogelijk anders in een wijk dan een dorp, mogelijk meer individueel, maar zinvol, toegankelijk en toekomstbestendig.

Producten

Titel: De mens als maat. Dagactivteiten voor mensen met dementie in de gemeente Leeuwarden.
Auteur: Nienke Broeils
Titel: Thuiswonenden met dementie
Auteur: Jesse David Marinus

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10640012110009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
C.W. Bajema
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Leeuwarden