Mobiele menu

Naasten in Kracht - community

Projectomschrijving

In het project “Naasten in Kracht – community” willen we met 10 cliënten- en naastenorganisaties verbonden aan MIND www.naasteninkracht.nl doorontwikkelen. Van een website vol ervaringsverhalen willen we komen tot een community, oftewel een interactief platform dat fungeert als aanvullende vorm van psycho-educatie. Dat is hard nodig omdat door de bezuinigingen in de ggz psycho-educatie voor naasten in de ggz vrijwel overal is weggevallen, terwijl het een van de sterkste interventies is om overbelasting te voorkomen en veerkracht te vergroten.

De community bundelt de verhalen en zet ze in lerende formats. Zo bieden we informatie, handvatten en steun die onafhankelijk van plaats en tijd kunnen worden geraadpleegd.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In het project “Naasten in Kracht – community” willen we met 10 organisaties www.naasteninkracht.nl doorontwikkelen. We hebben de ambitie om van een website met ervaringsverhalen te komen tot een community, oftewel een interactief platform dat fungeert als aanvullende vorm van psycho-educatie van naasten. Dat is hard nodig omdat door de bezuinigingen in de ggz psycho-educatie voor naasten in de ggz vrijwel overal is weggevallen, terwijl het een van de sterkste interventies is om overbelasting te voorkomen en veerkracht te vergroten. In dit project bouwen we voort op de website vol ervaringsverhalen die we de afgelopen 3 jaar met 10 organisaties hebben neergezet. We ontwikkelen een interactieve community, breiden de huidige content uit en voorzien de website van animaties en video’s om ons bereik te vergroten. Met deze mix kunnen familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (dit betekent zowel psychische en psychiatrische als verslavingsproblematiek) informatie, handvatten en steun vinden op een community die onafhankelijk van plaats en tijd kan worden benaderd. Onze interactieve community bundelt de verhalen en zet deze in lerende formats. Met de tags op categorieën (aandoeningen zoals borderline en thema’s zoals grenzen stellen) kunnen naasten snel voor hen relevante content vinden. Het lerend vermogen wordt versterkt doordat naasten straks via discussiegroepen in de community met elkaar in contact komen en ervaringen uit kunnen wisselen. Vaak is een bredere online community te arbeidsintensief voor een organisatie alleen, terwijl direct uitwisseling wel op prijs wordt gesteld. Dit samenwerkingsproject biedt daar een antwoord op. Familieleden en naasten vormen in deze tijd van ambulantisering een steeds belangrijker doelgroep. De nadruk op zorg in ‘eigen kring’ betekent echter niet dat ze ook beter worden ondersteund. Integendeel: Psycho-educatie is als belangrijke pijler in de ondersteuning juist weggevallen, terwijl de betrokkenheid bij iemand met psychische problemen een enorme impact heeft op het eigen leven. Naasten van mensen met psychische problemen hebben dan ook significant meer ernstige overbelasting dan andere mantelzorgers. Onze digitale community kan dat gemis nooit helemaal opvangen, maar kan wel het baken zijn voor familie en naasten die zich staande willen houden en steun willen bieden. Via onze community bieden we mensen de gelegenheid in de veiligheid van hun eigen huis contact en informatie zoeken. Daarmee neemt het bereik van de samenwerkende organisaties toe: zij zijn niet alleen zichtbaar voor hun leden, maar ook mensen die googelen op de vragen die ze hebben. De impact zit in het feit dat het delen van ervaringsverhalen mensen (h)erkenning geeft en maakt dat mensen zich niet alleen voelen in hun complexe situatie. Bovendien kunnen zij hier tips uit halen die bij hen passen en al doende leren. In dit project werken we toe naar resultaten op 4 gebieden: organisatie, technologie, multimedia en communicatie. We stellen procedures en een set van spelregels op voor de digitale omgang met elkaar op het online community en testen deze. We brengen een pool van moderatoren bijeen en trainen ze samen met een community manager. De techniek achter de website wordt getransformeerd tot een interactief platform waar de gebruikers op de inhoud kunnen reageren en met elkaar kunnen communiceren. Zo werken we ernaartoe dat gebruikers actief participeren in plaats van passief consumeren. Het platform wordt uitgebreid met discussiegroepen en een recommendersysteem, zodat gebruikers met elkaar in gesprek kunnen gaan en de verhalen vanuit hun situatie kunnen waarderen. Vervolgens wordt een intelligent profielsysteem toegevoegd, zodat de gebruikers vooral de ervaringen van mensen met een gelijkwaardig profiel kunnen vinden. Door te werven via creatieve kanalen breiden we de huidige content uit met nieuwe ervaringsverhalen en nieuw ontwikkeld audiovisueel materiaal. De website wordt voor een beginnende site goed bezocht. De ervaring leert dat het belangrijk is om communicatieactiviteiten uit te blijven zetten om de vindbaarheid verder te vergroten. We steken daarom veel energie in het promoten van de interactieve community. Het plan wordt gedragen door een hele reeks naastenorganisaties en cliëntenorganisaties in de GGZ, waaronder ADF Stichting, Caleidoscoop, Impuls en Woortblind, Kamer Familie- en Naastenraden, Labyrint-In Perspectief, plusminus, Stichting Borderline, Stichting Zelfbeschadiging, Stichting Naast, LSFVP, het Zwarte Gat en MIND Ypsilon. In het kader van borging werken we samen met PGOsupport, die werkt aan het duurzaam maken van verschillende community’s. Vereniging Ypsilon zal penvoerder zijn en bestuurlijk verantwoordelijk. De overige rollen worden later verdeeld.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
742002010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. B.J.P. Stavenuiter
Verantwoordelijke organisatie:
Ypsilon