Mobiele menu

NAH, LVB en ASS beter in beeld

Projectomschrijving

LVB, NAH en ASS Beter in Beeld
Uit een onderzoek van MEE onder professionals in het Sociale domein bleek dat veel van hen niet goed weten hoe om te gaan met verwarde mensen met Licht Verstandelijke Beperkingen (LVB), Niet Aangeboren Hersen Letsel (NAH) of Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Ze geven aan vooral behoefte te hebben aan meer kennisuitwisseling met collega’s en experts in de buurt.


De MEE organisaties gaan daarom actief bijdragen aan lokale initiatieven in het Programma Verward Gedrag. MEE NL steunt die initiatieven door E-learning te ontwikkelen die geschikt is om te gebruiken door alle partijen die met elkaar in de wijk samenwerken. De lokale initiatieven waarin MEE-organisaties deelnemen gaan we overdraagbaar beschrijven en delen met alle partijen. Ook zullen we een plan maken voor een communicatiecampagne om het verband tussen LVB, NAH en ASS bij verward gedrag meer onder de aandacht te brengen.

Verslagen


Eindverslag

Professionals binnen het sociaal domein weten vaak niet dat achter (vermeend) verward gedrag een niet-zichtbare beperking als Licht Verstandelijke Beperking (LVB), Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) of een Aandoening uit het Autistisch Spectrum (ASS) schuilgaat.
MEE NL heeft met samenwerkingspartners instrumenten ontwikkeld voor het herkennen van en omgaan met deze doelgroepen en het daarop afstemmen van de lokale/regionale Aanpak Personen met Verward gedrag.

Samenvatting van de aanvraag

LVB, NAH en ASS Beter in Beeld
Uit een onderzoek van MEE onder professionals in het Sociale domein bleek dat veel van hen niet goed weten hoe om te gaan met verwarde mensen met Licht Verstandelijke Beperkingen (LVB), Niet Aangeboren Hersen Letsel (NAH) of Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Ze geven aan vooral behoefte te hebben aan meer kennisuitwisseling met collega’s en experts in de buurt.


De MEE organisaties gaan daarom actief bijdragen aan lokale initiatieven in het Programma Verward Gedrag. MEE NL steunt die initiatieven door E-learning te ontwikkelen die geschikt is om te gebruiken door alle partijen die met elkaar in de wijk samenwerken. De lokale initiatieven waarin MEE-organisaties deelnemen gaan we overdraagbaar beschrijven en delen met alle partijen. Ook zullen we een plan maken voor een communicatiecampagne om het verband tussen LVB, NAH en ASS bij verward gedrag meer onder de aandacht te brengen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638022012
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2017
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. Y. van Houdt
Verantwoordelijke organisatie:
MEE