Mobiele menu

NAH-Trainingshuis: Participatie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven na niet-aangeboren hersenletsel. Op weg naar zelfstandig wonen en weer meedoen in de samenleving.

Projectomschrijving

Als thuis wonen na het revalidatiecentrum nog niet gaat. Waar kan ik dan terecht?
Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die na een revalidatietraject nog niet in staat zijn zelfstandig thuis te wonen ontbreekt in het huidige zorgstelsel een goed aanbod. Dit was voor zorgorganisatie Siza de aanleiding om enkele jaren geleden te starten met een uniek zorgaanbod na revalidatiebehandeling: het NAH-Trainingshuis (NAH-T). Het NAH-T is een tijdelijke woonplek waar Siza en Klimmendaal Revalidatiespecialisten trainingen bieden. Cliënt, naasten en zorgprofessional kijken samen naar wat een cliënt moet leren om zelfstandig thuis te kunnen wonen. Er wordt een op-maat trainingsprogramma gemaakt, met persoonlijke doelen. In het huidige project onderzoekt Academy Het Dorp de toegevoegde waarde van het NAH-T op zelfstandig wonen, het weer meedoen in de samenleving en op kwaliteit van leven.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

AANLEIDING Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die na revalidatie nog niet in staat zijn zelfstandig thuis te wonen ontbreekt een goed aanbod. De kans is groot dat zij blijvend in de langdurige zorg terecht komen. Ook mensen met NAH willen liefst zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en hun eigen leven organiseren. Het NAH-Trainingshuis (NAH-T) is opgezet als een tijdelijke verblijfsvoorziening, met het doel mensen met NAH op weg te helpen naar zelfstandig wonen en weer meedoen in de samenleving. In dit project onderzoeken we de werkzaamheid van het NAH-T en werken we samen met cliënten, naasten en zorgprofessionals aan de optimalisatie ervan. ONDERZOEKSVRAGEN 1.Wat is de toegevoegde waarde van het NAH-T voor cliënten met NAH op: - zelfstandig wonen en zelfredzaamheid - participeren in de samenleving - kwaliteit van leven 2. Wat zijn de kosten en baten van het NAH-T vanuit maatschappelijk perspectief? 3. Hoe beoordelen cliënten, zorgprofessionals en naasten/mantelzorgers het NAH-T? 4. Wat is nodig - bij gebleken succes – voor de implementatie en borging van het NAH-T? HET NAH-T TRAININGSPROGRAMMA Tijdens het verblijf in het NAH-T woont de cliënt in een geheel zelfstandig appartement. De cliënt ontdekt hoe het is om (weer) zelfstandig te wonen en wat hij/zij daarvoor nodig heeft. Het multidisciplinaire team van het NAH-T bestaat uit begeleiders en behandelaren, waaronder GZ-psycholoog/neuropsycholoog, logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut, maatschappelijk werker en gedragsdeskundige. Het team heeft specialistische kennis van NAH. Standaard is er om de drie maanden een trajectbespreking, waarin zorgprofessional, cliënt en naasten de voortgang bespreken. Samen stellen zij steeds de doelen vast voor de training. Het NAH-T biedt daarmee persoonsgerichte zorg. Cliënten kunnen verschillende modules/trainingen volgen: a) Training gericht op vermindering van neuropsychologische gevolgen die zelfredzaamheid belemmeren (CR2.0-programma Klimmendaal Revalidatiespecialisten). Bijvoorbeeld het leren hanteren van tijdsdruk of het verminderen van geheugenproblemen of vermoeidheid). b) Training gericht op leren omgaan met chronische beperkingen (modules van Hersenz). Bijvoorbeeld omgaan met veranderingen of met blijvende vermoeidheidsklachten. c) Training gericht op praktische vaardigheden die nodig zijn voor zelfstandig thuis wonen, het voeren van een huishouding en weer meedoen in de samenleving DESIGN 18 cliënten worden standaard gevolgd met onderzoek in een cohortstudie. Meetmomenten: bij start, gedurende het verblijf en bij het verlaten van het NAH-T. Voor een verdieping in hoe het effect in de praktijk tot stand komt, wordt een zogenaamde ‘single case studie’ uitgevoerd bij 3 extra cliënten. Met deze aantallen kunnen valide uitspraken gedaan worden. MEETINSTRUMENTEN Metingen bestaan uit observaties, vragenlijsten en interviews bij cliënten, naasten en zorgprofessionals. De uitkomsten van de metingen worden gebruikt voor het op-maat maken van de training en voor het bepalen van de vooruitgang op individuele doelen. HAALBAARHEID Het project is haalbaar omdat het NAH-T is ontstaan vanuit cliëntperspectief en eerste bevindingen positief zijn. De samenwerking tussen Siza en Klimmendaal Revalidatiespecialisten en de co-creatie met cliënten en naasten combineert de juiste kennis en garandeert voldoende instroom van cliënten. De projectgroep heeft volop ervaring met onderzoek in de revalidatie- en langdurige zorg, en met (kosten)effectiviteitsonderzoek. SAMENWERKING Onderzoeks- en zorgorganisaties gespecialiseerd in zorg aan mensen met NAH zijn gezamenlijk aanvragers van het project: Siza, Klimmendaal Revalidatiespecialisten en Academy Het Dorp. We werken samen met ervaren NAH-revalidatie onderzoekers en experts op ervaringsdeskundigheid bij de Radboud Universiteit, Universiteit Maastricht, Hogeschool Windesheim en IKONE. Voor de economische evaluatie werken we samen met een gezondheidseconoom van Trimbos/Universiteit Maastricht. Siza is onder de koepel van Hersenz partner van de Hersenletselalliantie en heeft samen met Klimmendaal Revalidatiespecialisten bestuurlijk en operationeel zitting in hersenletselteam Stichting NAH Gelderland. PARTICIPATIE VAN MENSEN MET NAH EN NAASTEN Professionals en ervaringsdeskundigen hebben samen in co-creatie het huidige NAH-T ontwikkeld. Ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties participeren in de projectgroep en de klankbordgroep. Mensen met NAH en hun naasten werken gedurende het gehele project mee aan het verbeteren en op-maat maken van het NAH-T. IMPLEMENTATIE/BORGING Bij positieve resultaten zal Siza het NAH-T blijvend aanbieden en uitbreiden. We vormen een leerkring met collega trainingshuizen die al hebben aangegeven graag van onze aanpak te willen leren. Met de klankbordgroep bereiden we de brede implementatie van het NAH-T voor. Uitkomsten worden verspreid via verschillende kanalen, waaronder het Kennisplein Gehandicaptensector.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
845009003
Looptijd: 86%
Looptijd: 86 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
MG Gielissen
Verantwoordelijke organisatie:
Academy Het Dorp