Mobiele menu

Namaste Familieprogramma VIMP

Projectomschrijving

Het Namaste Familieprogramma richt zich op het vergroten van de levenskwaliteit van verpleeghuisbewoners met dementie en hun naasten. Contact hebben staat centraal, bijvoorbeeld door aanraking of door samen iets leuks te doen. Het heeft een positieve invloed op bewoners en dat wordt gewaardeerd. Zorgmedewerkers verzorgen het programma samen met vrijwilligers en naasten.

Dat blijkt uit het voorgaande project dat de effecten van het Namaste Familieprogramma op de kwaliteit van leven en de ervaringen van mantelzorgers onderzocht.

Doel van het project

Met de Verspreidings- en implementatie impuls (VIMP) komen we tegemoet aan de behoefte van naasten en zorgmedewerkers om de implementatie en de kwaliteit van het Namaste Familieprogramma te bevorderen door met de doelgroepen samen:
1) extra scholings- en begeleidingsopties te ontwikkelen en te bieden;
2) een praktische handleiding voor naasten van verpleeghuisbewoners te ontwikkelen;
3) zorgmedewerkers op te leiden tot Namaste trainer;
4) een registratiesysteem van Namaste trainers op te zetten.

Dit maakt het mogelijk dat alle geïnteresseerden goed voorbereid met het Namaste Familieprogramma aan de slag kunnen.

Meer informatie

Producten

Titel: Handleiding voor het Namaste Familieprogramma in het verpleeghuis: versie voor familie & vrijwilligers
Auteur: Smaling, H.J.A., Engels, J., Achterberg, W. P., & van der Steen, J.T.
Titel: Handleiding voor het Namaste Familieprogramma in het verpleeghuis: versie voor zorgverleners
Auteur: Smaling, H.J.A., Engels, J., Achterberg, W. P. & van der Steen, J.T.
Titel: Handleiding voor het Namaste Familieprogramma in het verpleeghuis: versie voor managers en teamleiders.
Auteur: Smaling, H.J.A., Engels, J., Achterberg, W. P.,& van der Steen, J.T.
Titel: Namaste Train-de-trainer
Auteur: Smaling, H.J.A., Engels, J.
Titel: Namaste Care Family program: how to give a massage
Auteur: Smaling, H.J.A., Engels, J., van der Steen, J.T.
Link: https://youtu.be/BD22-UgUpaM
Titel: Handleiding voor het Namaste Familieprogramma bij mensen met dementie thuis: versie voor familie en andere naasten
Auteur: Smaling, H.J.A., Engels, J., Achterberg, W. P. & van der Steen, J.T.
Titel: Namaste Familieprogramma
Auteur: Smaling, H. J. A., Engels, J., Joling, K. J., Francke, A. L., Achterberg, W. P., & van der Steen, J. T.
Link: http://lumc.nl/org/unc-zh/onderzoek/Kwaliteit-van-leven/NamasteFamilieprogramma/
Titel: Business case
Auteur: Hanneke Smaling, Miriam Haaksma, Leti van Bodegom - Vos, Jenny van der Steen
Link: http://lumc.nl/org/unc-zh/onderzoek/Kwaliteit-van-leven/NamasteFamilieprogramma/
Titel: Namaste Familieprogramma
Auteur: M. L. Haaksma, H. J. A. Smaling
Link: https://www.databankinterventies.nl/
Titel: Template implementatieplan Namaste Familieprogramma
Auteur: Smaling, H. J. A., van Bodegom-Vos, L. & van der Steen, J. T.
Titel: Namaste Familieprogramma: het ophalen van een bewoner
Auteur: Smaling, H.J.A., Engels, J., & van der Steen, J.T.
Link: https://youtu.be/K_rYMLgCajY
Titel: Namaste Familieprogramma: hoe ziet een Namaste sessie eruit?
Auteur: Smaling, H.J.A., Engels, J., & van der Steen, J.T.
Link: https://youtu.be/zHN3vEfBocA
Titel: Namaste Familieprogramma: wat heb je nodig?
Auteur: Smaling, H.J.A., Engels, J., & van der Steen, J.T.
Link: https://youtu.be/_tQKDseVwfU
Titel: Namaste Care Family program: bringing the resident to Namaste
Auteur: Smaling, H.J.A., Engels, J., & van der Steen, J.T.
Link: https://youtu.be/SlYc9ffWuDg
Titel: Namaste Care Family program: what does a Namaste session look like?
Auteur: Smaling, H.J.A., Engels, J., & van der Steen, J.T.
Link: https://youtu.be/sS10XMWnFNQ
Titel: Namaste Familieprogramma: hoe masseer je?
Auteur: Smaling, H.J.A., Engels, J., & van der Steen, J.T.
Link: https://youtu.be/RYnJPE38S5w
Titel: Namaste Care Family program; what do you need?
Auteur: Smaling, H.J.A., Engels, J., & van der Steen, J.T.
Link: https://youtu.be/_SRsA7uyKLc
Titel: The Namaste Care Family Programme
Auteur: A.L. Homan van der Heide

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het Namaste Familieprogramma is een dagelijks zorgprogramma voor verpleeghuisbewoners met dementie. Het maken van contact met de bewoner staat centraal. Het programma wordt door medewerkers verzorgd samen met vrijwilligers en naasten. De effecten van het Namaste Familieprogramma op kwaliteit van leven van de bewoners en zorgervaringen van de naasten zijn onderzocht in een cluster-gerandomiseerd onderzoek. Hieruit bleek dat het programma kosteneffectief was. De bevindingen uit de kwantitatieve analyses zijn niet eenduidig, maar vooral de bevindingen uit de kwalitatieve studies zijn positief met aanknopingspunten voor het optimaliseren van het programma. Hoewel het programma erg gewaardeerd wordt door alle partijen, bleek o.a. uit diepte-interviews met medewerkers, naasten en vrijwilligers dat er behoefte was aan extra scholings- en begeleidingsopties, naast de reeds beschikbare toolkit. Zo werd aangegeven dat een aparte Namaste handleiding, specifiek voor naasten van verpleeghuisbewoners, gewenst was om de actieve familieparticipatie te vergroten. Ook bleek het format voor de Namaste training nog niet voldoende uitgewerkt voor alle organisaties om zelf met Namaste aan de slag te gaan. Extra ondersteuning kan in de vorm van een webinar, trainingen of supervisie door een deskundige. De eerder voorgestelde aanpak in de Namaste studie om vrijwilligers en familie te trainen als Namaste trainers bleek geen geschikte aanpak. Daarom willen wij nu zorgmedewerkers hiervoor opleiden. Met deze VIMP komen we tegemoet aan de behoeften van de doelgroep (medewerkers, vrijwilligers en naasten) om de implementatie en de kwaliteit van het Namaste Familieprogramma te bevorderen. Dat willen wij doen door: 1) extra scholings- en begeleidingsopties aan te bieden, 2) zorgmedewerkers uit het werkveld te trainen tot Namaste trainer en 3) registratiesysteem van Namaste trainers opzetten. Bijkomend voordeel van Namaste trainers uit het werkveld is dat, naast het duurzaam achterlaten van het programma, het ook de mogelijkheden tot intervisie faciliteert. Ervaringen uit het veld worden makkelijker en sneller gedeeld en de drempel om een kijkje in de keuken bij collega’s te nemen wordt daarmee verlaagd. Er zijn al medewerkers die interesse hebben uitgesproken om tot Namaste trainer opgeleid te worden. Een soortgelijke train-de-trainer aanpak in het Verenigd Koninkrijk is al succesvol gebleken. Ook willen wij het Namaste Familieprogramma nog verder verspreiden. Die extra Namaste trainers zullen daar aan bijdragen. Tevens willen wij daarom een erkenningstraject ingaan via Vilans. Zo vergroten wij de bekendheid en bereikbaarheid van het programma. Om de doelen te bereiken, zullen we onderstaande stappen ondernemen en producten ontwikkelen. • Een webinar maken (online Namaste training) • Registratie systeem opzetten voor Namaste trainers via het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH) en Namaste Care International (NCI) • Opzetten van een train-de-trainer module (aangeboden via UNC-ZH en NCI) • Een eerste groep Namaste trainers opleiden (minimaal 5-8 personen, liefst meer). Om de familieparticipatie te vergroten, zullen we een korte, praktische handleiding Namaste Familieprogramma in het verpleeghuis voor naasten ontwikkelen en de handleiding voor de thuissituatie aantrekkelijker vormgeven. De handleidingen zullen beschikbaar worden gesteld via de websites en social media kanalen van het UNC-ZH, Vilans, NCI en evt. ook Alzheimer Nederland. Het UNC-ZH en NCI zullen tijdens hun symposia ook aandacht besteden aan de producten van deze VIMP. Om de bekendheid, bereikbaarheid en vindbaarheid van het Namaste Familieprogramma te vergroten, zullen wij in deze VIMP ook een erkenningstraject bij Vilans ingaan. Voordelen hiervan zijn: • de feedback van experts helpt waar nodig de interventie verder te ontwikkelen (zicht op sterke en verbeterpunten); • opname in de Vilans databank, waar de interventie toegankelijk voor een groot publiek in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg is; • de online toegankelijkheid van de databank stelt professionals in staat interventies te snel vinden en te vergelijken (kwaliteitsverbetering). Gedurende de VIMP laten wij ons adviseren door een adviescommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de doelgroep om ervoor te zorgen dat we optimaal aansluiten bij hun behoeften. Ook levert de commissie een actieve bijdrage in de ontwikkeling van de producten. Rekening houdend in de tijdslijn met voorlopige beperkingen wegens focus op corona, levert de VIMP met een looptijd vanaf september 2020 tot september 2021 deze eindproducten op: • train-de-trainer module (aangeboden via UNC-ZH en NCI); • registratiesysteem met erkende Namaste-trainers via de UNC-ZH en NCI website; • handleiding Namaste Familieprogramma in het verpleeghuis voor naasten; • webinar; • erkenning voorzien van het Namaste Familieprogramma als interventie in de langdurige zorg bij Vilans.

Kenmerken

Projectnummer:
7330503021
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.J.A. Smaling
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center