Mobiele menu

Natuursprong Nieuw-Buinen

We maken gebruik van de Menukaart Sportimpuls in Lage Inkomensbuurten met de interventies Beweegkriebels (0-4 jaar), Natuursprong (4-12 jaar) en aanvullend een extra interventie van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (het IVN) Scharrelkids. Deze interventie staat niet op de Menukaart Sportimpuls maar is een ouderparticipatie interventie en wordt als co-financiering ingebracht. We sluiten aan bij alle nieuwe beleidsontwikkelingen Openbare Ruime, Natuur en Duurzaamheid en het thema bewegen in de buitenruimte. We werken samen met "groene partners" en gaan uitvoeren: beweegkriebels, moestuinen, natuursprong en scharrelkids (ouderparticipatietraject) met als groene samenwerkingspartners ook het IVN, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. We streven naar een structureel 4x per week Beweegkriebel aanbod op KDV en PSZ. En naar het meerdere malen per jaar via Natuursprong activeren van kinderen om te bewegen en spelen in de natuur.

Verslagen


Eindverslag

In Nieuw-Buinen, gemeente Borger-Odoorn, is in het kader van het sportimpulstraject Jeugd in Lage Inkomensbuurten ingezet op de interventies Beweegkriebels (0-4 jaar) en Natuursprong (4-12 jaar). Daarnaast zijn door de IVN interventies Moestuinen en Scharrelkids de ouders/grootouders van de doelgroep bereikt. De ouderparticipatie interventie Scharrelkids is als co-financiering toegevoegd.

De cursus Beweegkriebels is 3x en de cursus Natuursprong is 2x georganiseerd. Bij de Kinderdagverblijven en Peuterspeelzalen worden dagelijks mbv Beweegkriebels beweegactiviteiten gegeven en is bewegen structureel onderdeel van het beleid geworden. De basisscholen hebben regelmatig in plaats van de sporthal te gebruiken de lessen van Natuursprong buiten de deur ingezet wanneer het weer het toeliet. Het bosgebied achter de school leent zich hier mooi voor. Daarnaast zijn de Koningsspelen mbv Natuursprong georganiseerd in het bos.

Door het opzetten van het project Kleuterpret in samenwerking met de Combicoaches en de gymnastiekverenigingen op alle 17 basisscholen zijn er 600 kleuters in beweging gezet en zijn er 60 kinderen doorgestroomd naar de gymnastiekverenigingen. De sportaanbieders zijn op deze manier goed aangehaakt.

Dankzij de opgeleide Train de Trainers is de kennis en de continuïteit van beweegkriebels en natuursprong gewaarborgd.

We maken gebruik van de Menukaart Sportimpuls in Lage Inkomensbuurten met de interventies Beweegkriebels (0-4 jaar), Natuursprong (4-12 jaar) en aanvullend een extra interventie van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (het IVN) Scharrelkids. We streven naar een structureel 4x per week Beweegkriebel aanbod op KDV en PSZ. En naar het meerdere malen per jaar via Natuursprong activeren van kinderen om te bewegen en spelen in de natuur.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006301
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Pasveer
Verantwoordelijke organisatie:
Gymvereniging OKK