Mobiele menu

Nazorg aan verslaafden door de verslavingszorg

Projectomschrijving

Nazorg voor verslaafden na hun behandeling
Voor veel verslaafden is het moeilijk om hun leven na intensieve behandeling weer op de rails te krijgen. Bijna even moeilijk als het laten staan van alcohol of drugs. Er is nauwelijks nazorg, is de ervaring van cliëntenvereniging Het Zwarte Gat. In het begin kan de verslaafde nog wel een gesprek of een telefoontje verwachten van een hulpverlener, maar in de praktijk staat de hij er toch alleen voor. Psy, tijdschrift over geestelijke gezondheid en verslaving, kreeg hier nogal wat meldingen over van cliënten en hulpverleners.

Doel
Daarom laat Psy in dit project wetenschappelijk bureau IVO uitzoeken of dit incidenten zijn of een structureel verschijnsel. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de wensen omtrent nazorg.

Doelgroep
Behandelaars en managers in de verslavingszorg

Meer informatie
Artikel in Psy Verslavingszorg faalt bij nazorg
Onderzoeksrapport IVO

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
31160013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2008
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
M. Langelaan
Verantwoordelijke organisatie:
Redactie Psy