Mobiele menu

NCOH Pandemic Preparedness Research Kickstarter

Projectomschrijving

De uitbraak van de COVID-19 pandemie in 2020 heeft wereldwijd enorme gevolgen gehad voor de volksgezondheid, maatschappij en economie. Eén van de grootste lessen die we uit de afgelopen jaren kunnen halen, is dat we beter voorbereid moeten zijn op de toekomstige crisissen inclusief uitbraken en pandemieën.

Doel

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om kennis te vergaren voor het voorkomen en beter voorspellen van infectieziekte uitbraken en het zoveel mogelijk beperken van gevolgen voor de maatschappij. Er is nog onvoldoende kennis over hoe uitbraken ontstaan, waar de grootste risico’s zijn en hoe de verspreiding van infecties tussen dieren, van dieren naar mensen en tussen mensen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen of beperkt. Hoewel er veel kennis is over behandeling van bekende infecties, geldt dat niet voor nieuwe infecties. Dit project omvat een samenhangend pakket verkennende studies gericht op het ontwikkelen van technieken en methodes die ons helpen om essentiële kennis te vergaren die nodig is als input voor bestrijdingsadvies bij uitbraken en pandemieën.

Aanpak/werkwijze

Het programma is opgedeeld in 6 werkpakketten met een One Health focus op de opkomst van "Ziekte X," veroorzaakt door de (her)opkomst van pathogenen met pandemisch potentieel op het kruispunt tussen dier, mens en milieu:

WP1: Epidemische responsvoorbereiding door een klinisch onderzoeksnetwerk.
WP2: Innovatieve surveillancemethoden voor vroegtijdige identificatie en monitoring van pathogenen.
WP3: Belangrijke eigenschappen van ziekte X die bijdragen aan het epidemisch potentieel.
WP4: Risicovoorspellingsmodellen.
WP5: Wiskundige modellering van gerichte interventie in snelle uitbraakrespons.
WP6: Harmonisatie van de detectie van pathogenen bij mensen en dieren.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt door het NCOH consortium uitgevoerd, met als projectleider prof. dr. Dick Heederik van de Universiteit Utrecht. Andere betrokken partners zijn het UMC Utrecht, het Erasmus MC, de Wageningen University & Research en andere NCOH partners.

(Verwachte) resultaten

Dit is één van de onderzoeken op het gebied van pandemische paraatheid met de focus op ziekteverwekkers met pandemisch potentieel. Dit onderzoeksproject heeft als doel het geven van belangrijke aanzetten tot antwoorden op belangrijke kennishiaten op het gebied van pandemische paraatheid. Hierbij ligt de focus op tijdig (early warning) surveillance, monitoren, modelleren en predictie van pathogene potentie. 

Kenmerken

Projectnummer:
10710022210003
Looptijd: 51%
Looptijd: 51 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. Dick Heederik
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Utrecht