Mobiele menu

Nederland in Beweging!2000

Projectomschrijving

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Nederland in Beweging (NIB) is het nationale actieprogramma gericht op gezondheidsbevordering door middel van bewegingsstimulering. Dit gebeurt vanuit een netwerkbenadering waarin NOC*NSF samenwerkt met de Nederlandse Hartstichting, de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF, de Stichting Jeugd in Beweging en vele andere landelijke, regionale en lokale partnerorganisaties. Activiteiten vanuit het NIB-projectbureau zijn vooral gericht op intermediaire kaders en tevens op de einddoelgroep. De nagestreefde en vanuit NIB gepromote Nederlandse Norm Gezond Bewegen gaat uit van 30 minuten matig intensieve lichamelijke activiteit op vijf, bij voorkeur alle dagen van de week, met specificaties voor subgroepen. Deze boodschap draagt NIB, afhankelijk van de beoogde doelgroep verschillend uit. Hiervoor worden effectief-bewezen of effectief aannemelijk gemaakte interventies ingezet. Daar waar lacunes gesignaleerd zijn, vinden nieuwe ontwikkelingen plaats. Speerpunten De speerpunten van Nederland in Beweging! in 2000, die ter financiering worden voorgelegd aan ZorgOnderzoek Nederland, zijn verder ontwikkelingen en implementatie van bewegingsstimuleringsprojecten gericht op respectievelijk: · Jeugd zonder of met een chronische ziekte, via o.a. de projecten ‘Fit&Fun’ en “Kies voor Hart en Sport’ · Volwassenen/werknemers via het project ‘Sportief Wandelen’ · Mensen van 55-jaar en ouder, zonder of met een chronische ziekte, via de projecten ‘Groningen Actief Leven Model’ (GALM), ‘Sportief Wandelen’ en ‘regionale 55-plus in Beweging! activiteiten Dit wordt ondersteund met publiciteit gericht op intermediaire kaders en einddoelgroep en evaluatieonderzoek met name inzake (structurele) implementatiemogelijkheden. In de informatieoverdracht van kennis, ervaringen en effecten speelt het NIB Handvest een belangrijke rol.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
24100013
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2000
2001
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Drs. B. Vos
Verantwoordelijke organisatie:
NOC*NSF