Mobiele menu

Nederlands Behandelcentrum Dialectische Gedragstherapie

Projectomschrijving

Wij willen een specialistisch behandelcentrum opzetten voor mensen met ernstige suïcidaliteit en zelfbeschadiging. Deze groep krijgt vaak niet of pas heel laat de behandeling die zij verdienen. Behandeling van de doelgroep volgens DGT binnen grote organisaties leidt vaak tot problematische situaties waarbij het zorgaanbod niet consequent wordt doorgevoerd, hetgeen kan leiden tot push-out, drop-out of burnout. Doordat de problematiek in die gevallen niet effectief opgelost wordt, doen zij wel een groot beroep op de GGZ en daarbuiten (SEH, huisartsen, politie, ziekenhuis, etc.)

Dialectische gedragstherapie (DGT) is de wetenschappelijk meest onderzochte behandelmethode en volgens de Cochrane-norm de gouden standaard voor deze doelgroep. Ons doel is om op de plekken in Nederland waar dit achterblijft of simpelweg niet beschikbaar is laagdrempelig dit behandelaanbod beschikbaar te maken voor onze doelgroep, zodat zij weer een menswaardig en betekenisvol leven kunnen opbouwen.

Verslagen


Eindverslag

Wij willen een specialistisch behandelcentrum opzetten voor mensen met ernstige suïcidaliteit en zelfbeschadiging in (of net uit) crisis. Deze groep krijgt vaak niet of pas heel laat de behandeling die zij nodig hebben en verdienen.
De volledige behandelmethode wordt lang niet altijd in z'n volledigheid uitgevoerd en leidt binnen grotere organisaties (GGZ instellingen) niet zelden tot problematische situaties waarbij het zorgaanbod niet consequent wordt doorgevoerd, hetgeen kan leiden tot push-out, drop-out of burnout.

Doordat de problematiek in die gevallen niet effectief opgelost wordt, doen zij wel een groot beroep op de GGZ en daarbuiten (SEH, huisartsen, politie, ziekenhuis, etc.)

Wij werken met de best onderzochte behandelmethode (DGT: Dialectische gedragstherapie) die met wetenschappelijke validatie volgens de Cochrane-norm de gouden standaard is voor deze doelgroep.

Door een homogeen en laagdrempelig behandelaanbod te creëren (wij doen alleen DGT en het gehele pakket ervan) willen wij effectieve, evidence based zorg toegankelijker maken voor onze doelgroep, zodat zij weer een menswaardig leven kunnen opbouwen.

Ons doel is om op de plekken in Nederland waar dit behandelaanbod achterblijft of domweg niet beschikbaar is gekwalificeerde teams te formeren.

Samenvatting van de aanvraag

Wij willen een specialistisch behandelcentrum opzetten voor mensen die lijden aan persoonlijkheidsproblematiek in combinatie met ernstige suïcidaliteit en zelfbeschadiging. Deze groep vormt een uitdaging voor de GGZ in die zin dat zij maar moeilijk voldoet aan de voorwaarden die aan behandeling binnen de GGZ gesteld worden. Daardoor zijn deze patenten, ook bij suïcidaliteit, vaak op wachtlijsten te vinden, treft men ze aan binnen de populatie van FACT teams e.d. Daarnaast krijgen zij vaak ook niet de aangewezen behandeling, zoals Dialectische gedragstherapie (DGT). DGT is de best onderzochte behandelmethode en wordt volgens de Cochrane-norm als de gouden standaard voor deze doelgroep gezien. De wijze waarop aan de behandeling vorm dient te worden gegeven leidt binnen grotere organisaties (GGZ instellingen) niet zelden tot problematische situaties waarbij de meest effectieve elementen van het empirisch gevalideerde DGT behandelprogramma niet uitgevoerd worden, hetgeen kan leiden tot push-out, drop-out of burnout. Doordat de problematiek in die gevallen niet effectief opgelost wordt, moeten patiënten vervolgens een beroep doen op de GGZ en op instanties die aanpalend zijn (SEH, huisartsen, politie, ziekenhuis, etc.). Dat beroep is groot en kostbaar. Door een homogeen en laagdrempelig behandelaanbod te creëren (wij doen alleen DGT en het gehele pakket ervan) willen wij effectieve, evidence based zorg toegankelijker maken voor onze doelgroep, zodat zij weer een menswaardig leven kunnen opbouwen. Ons doel is om op de plekken in Nederland waar dit behandelaanbod achterblijft of domweg niet beschikbaar is gekwalificeerde teams te formeren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002764
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
U. Witteveen
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Behandelcentrum DGT