Mobiele menu

Nederlands Hart Netwerk

Projectomschrijving

Het Nederlands Hart Netwerk (NHN) is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders uit de eerste, tweede en derde lijn waarbij cardiologen van de vier ziekenhuizen in de regio Zuidoost Brabant (Catharina Ziekenhuis, Anna Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis en Máxima Medisch Centrum) en de huisartsen van de zorggroepen (DOH, SGE en PoZoB) zeer nauw met elkaar samenwerken om de hoogste patiëntwaarde te creëren voor patiënten met een hartaandoening. Middels de uitvoeringsimpuls-subsidie zijn stappen gemaakt om kansrijke en impactvolle proces- en/of technologische innovaties te selecteren, te ontwikkelen en toe te passen in de praktijk. Daarnaast is een methode ontwikkeld om patiënt-relevante uitkomsten en zorgkosten te koppelen. Om het patiëntenperspectief verder te belichten zijn per hartaandoening waar het NHN zich op richt patiëntpanels ontwikkeld, waarin patiënten adviseren over potentiële verbeteringen binnen het doorlopen zorgproces en over de aanpak en evaluatie van de regiobrede innovaties.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het Nederlands Hart Netwerk (NHN) is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders uit de 1ste, 2de en 3de lijn waarbij cardiologen van de 4 ziekenhuizen in de regio Zuidoost Brabant (Catharina Ziekenhuis, St. Anna Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis en Máxima Medisch Centrum) en de huisartsen van de zorggroepen (DOH, SGE, POZOB en ELAN) zeer nauw met elkaar samenwerken om de hoogste patiëntwaarde te creëren voor patiënten met een hartaandoening. Gebaseerd op de Value-Based Healthcare methode zijn binnen het NHN netwerken geïnitieerd rondom hartaandoeningen (atriumfibrilleren, hartfalen, coronairlijden en kleplijden) waarin zorgaanbieders uit de 1ste, 2de en 3de lijn transmurale zorgstandaarden ontwikkeld hebben voor de specifieke hartaandoeningen. Daarbij wordt binnen de ziekte specifieke netwerken zorggedragen voor de implementatie en continue verbetering van de transmurale zorgstandaarden. Middels de evaluatie van patiënt relevante uitkomsten en de zorgkosten kan continu de juiste zorg op de juiste plek gefaciliteerd worden voor patiënten met een hartaandoening in de regio Zuidoost Brabant. Middels de Startimpuls subsidie zijn de randvoorwaarden (o.a. data aanlevering aan de Nederlandse Hart Registratie, samenwerkingsovereenkomst met alle stakeholders, samenwerking met de zorgverzekeraars) gereed, en daarbij de infrastructuur op orde om een vervolgstap te maken voor het verbeteren van uitkomsten en de reductie van zorgkosten middels impactvolle innovaties in de volledige zorgketen. Om die reden wordt binnen de Uitvoeringsimpuls subsidie toegewerkt naar het toepassen van impactvolle procesinnovaties en/of technologische innovaties (o.a. eHealth toepassingen). Om de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van de aanpak en de geïmplementeerde innovaties te evalueren is het van belang om patiënt-relevante uitkomsten en de benodigde zorgkosten met elkaar te koppelen. Binnen de periode van de subsidieaanvraag zal een methode worden ontwikkeld en worden toegepast om deze koppeling te realiseren. Gebaseerd op de Value-Based Healthcare filosofie heeft de patiënt een cruciale rol in de selectie van de benodigde innovaties die in de volledige zorgketen worden toegepast. Voor het versterken van het patiënten perspectief binnen deze selectieprocedure speelt de Patiënten Adviesraad van het NHN een belangrijke rol.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100032010008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.P. Cremers
Verantwoordelijke organisatie:
Catharina Ziekenhuis