Mobiele menu

Nederlandstalig artikel over Gameverslaving

De studie Internet en Jeugd van het IVO werd door middel van het project ‘Online gameverslaving, een longitudinale studie met gebruik van de monitorstudie internet en jeugd’ verlengd met twee jaar. Het resultaat is een dataset die vijf jaar overspant en daarmee wereldwijd uniek is.

Doel
Het doel van dit project is om meer bekendheid te geven aan de bevingen door hier een artikel over te schrijven in een Nederlandstalig vakblad voor professionals in de zorg.

Verslagen


Eindverslag

Het artikel beschrijft de bevindingen uit het proefschrift “Online video game addiction: Exploring a new phenomenon”. Het proefschrift toont aan dat 3% van de online gamers gameverslaafd is (1,5% van alle Nederlandse adolescenten tussen de 13 en 16 jaar). Daarnaast laat het proefschrift zien dat online gamen, van alle activiteiten op internet, het meest verslavend is. Op basis van deze bevindingen werd een vragenlijst ontwikkeld, de Video game Addiction Test (VAT) waarmee gameverslaving wordt gemeten.
Videogameverslaving hangt samen met verschillende negatieve verschijnselen zoals depressie, eenzaamheid, sociale angst, en een meer negatief zelfbeeld. Maar het lijkt er ook op dat het hebben van goede vriendschappen – zowel online als in het echt – een beschermende werking kan hebben. Een behandeling gebaseerd op bestaande technieken zoals Motivationeel interviewen en Cognitieve gedragstherapie (“Leefstijltraining”) bleek in een kleinschalige verkennende studie goed toepasbaar op de problematiek van internetverslaving.
Omdat video games en digitale technologie steeds verder in onze levens verweven raken is de verwachting dat de groep adolescenten die het lastig vindt om gamen onder controle te houden en daar soms ook hulp voor zoekt, in de komende jaren nog zal groeien.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
31160310
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. T.M. Schoenmakers PhD
Verantwoordelijke organisatie:
IVO