Mobiele menu

Nederlandstalig artikel over Gameverslaving

Projectomschrijving

De studie Internet en Jeugd van het IVO werd door middel van het project ‘Online gameverslaving, een longitudinale studie met gebruik van de monitorstudie internet en jeugd’ verlengd met twee jaar. Het resultaat is een dataset die vijf jaar overspant en daarmee wereldwijd uniek is.

Doel
Het doel van dit project is om meer bekendheid te geven aan de bevingen door hier een artikel over te schrijven in een Nederlandstalig vakblad voor professionals in de zorg.

Verslagen


Eindverslag

Het artikel beschrijft de bevindingen uit het proefschrift “Online video game addiction: Exploring a new phenomenon”. Het proefschrift toont aan dat 3% van de online gamers gameverslaafd is (1,5% van alle Nederlandse adolescenten tussen de 13 en 16 jaar). Daarnaast laat het proefschrift zien dat online gamen, van alle activiteiten op internet, het meest verslavend is. Op basis van deze bevindingen werd een vragenlijst ontwikkeld, de Video game Addiction Test (VAT) waarmee gameverslaving wordt gemeten.
Videogameverslaving hangt samen met verschillende negatieve verschijnselen zoals depressie, eenzaamheid, sociale angst, en een meer negatief zelfbeeld. Maar het lijkt er ook op dat het hebben van goede vriendschappen – zowel online als in het echt – een beschermende werking kan hebben. Een behandeling gebaseerd op bestaande technieken zoals Motivationeel interviewen en Cognitieve gedragstherapie (“Leefstijltraining”) bleek in een kleinschalige verkennende studie goed toepasbaar op de problematiek van internetverslaving.
Omdat video games en digitale technologie steeds verder in onze levens verweven raken is de verwachting dat de groep adolescenten die het lastig vindt om gamen onder controle te houden en daar soms ook hulp voor zoekt, in de komende jaren nog zal groeien.

Samenvatting van de aanvraag

Door middel van het ZonMW project “The phenomenon of online game addiction, a longitudinal perspective utilizing the Monitor Study Internet and Youth” (projectnummer: 60-60600-97-191) werd de studie Internet en Jeugd van het IVO verlengd met twee jaar. De resulterende dataset overspant vijf jaar en is wereldwijd uniek. Een eerste studie (Van Rooij e.a., Journal of Adolescent Health, e-pub), verkende de relaties tussen de tijd die besteedt wordt aan verschillende internetactiviteiten en internetverslaving. Downloaden, sociale netwerken, MSN gebruik, Habbo, chatten, bloggen, online games, en casual games waren allen gerelateerd aan internetverslaving, maar online gaming had verreweg de sterkste relatie met internetverslaving. Bovendien werd verandering in compulsief internetgebruik het best voorspeld door verandering in online gamen; dit impliceert dat een toename in game-uren leidt tot een toename in het compulsief gebruik van het internet. In een tweede studie (Van Rooij e.a., in revisie), werd op basis van de monitordata een schatting gemaakt van het aantal verslaafde gamers. Deze groep bestond uit 3% van alle gamers tussen de 13 en de 16, hetgeen vertaalt naar 1,5% van alle Nederlandse jongeren van die leeftijd. Hoewel deze online gamers verslavingsproblemen rapporteerden, werd er geen overtuigend bewijs gevonden voor een negatief effect op psychosociaal welbevinden. Identificatie van deze groep draagt bij aan de ontwikkeling en validatie van een vragenlijst om gameverslaving te meten. Dit wordt gedaan in een derde studie. Een vierde studie is gericht op het samengaan van problematisch alcoholgebruik en internetverslaving; dit onderzoek richt zich op overeenkomstige determinanten van de twee gedragingen en biedt inzicht in het ontstaan van middelen- vs. gedragsverslavingen (Meerkerk, Schoenmakers, Van Rooij, in voorbereiding). Een laatste studie zal gaan over oorzaken en gevolgen van gameverslaving.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
31160310
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. T.M. Schoenmakers PhD
Verantwoordelijke organisatie:
IVO