Mobiele menu

Negotiating health: the interplay between health, labour participation and informal care responsibilities from an intersectional perspective

Zorgverantwoordelijkheden worden in toenemende mate afgeschaald naar lager geschoolde zorgmedewerkers, naar vrijwilligers en naar mantelzorgers, die deze rollen vaak ook naast elkaar vervullen. Tegelijkertijd heeft deze groep steeds vaker te maken met onzeker werk, i.e. tijdelijke en/of flexibele contracten. Het is onduidelijk hoe zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers deze rollen balanceren in de context van ‘precair werk’ en hoe zij in deze context met hun gezondheid omgaan.

Werkwijze

In deze studie focussen we op de ervaringen van zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers in de leeftijd van 45-67 jaar, zowel mannen als vrouwen, met diverse achtergronden (intersectioneel perspectief). We maken daarbij gebruik van participatieve onderzoeksbenadering. Zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorger zijn als co-onderzoekers betrokken in de studie. Data wordt verzameld middels interviews, dialoogbijeenkomsten, etnografie en art-based onderzoekmethoden zoals photo-voice.

Verslagen


Eindverslag

Zorgmedewerkers combineren relatief vaak betaald zorgwerk met informele zorgverantwoordelijkheden als mantelzorger of vrijwilliger. De werkdruk in de zorg neemt toe en tegelijkertijd heeft deze groep steeds vaker te maken met onzeker werk, i.e. tijdelijke en/of flexibele contracten. Het is onduidelijk hoe zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers hun zorgverantwoordelijkheden balanceren in de context van ‘precair werk’ en hoe zij in deze context met hun gezondheid omgaan.
In het onderzoeksproject 'Negotiating Health' (Nederlandse titel: Gezond Zorgen) (2018-2022) focussen we op de ervaringen van zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers in de leeftijd van 45-67 jaar, zowel mannen als vrouwen, met diverse achtergronden (intersectioneel perspectief). We werken vanuit een participatieve onderzoeksbenadering, waarbij mantelzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers als co-onderzoekers actief betrokken zijn in de verschillende fasen van het onderzoek. Het onderzoek vertrekt vanuit de persoonlijke verhalen naar de structurele thema’s middels vier opeenvolgende fasen: 1) explorerende middels photovoice, 2) verdieping middels een interviewstudie, 3) contextualiseren middels etnografie en 4) actie in de praktijk, in co-creatie met deelnemers en consortiumpartners. De uitkomsten van het onderzoek worden in co-creatie met de co-onderzoekers en een professionele fotograaf vertaald naar beeld, waarbij zij nieuwe en vernieuwende vormen van photovoice verkennen.
Voorlopige resultaten/thema’s uit de eerste fase(n) betreffen: 1) inzicht in de mechanismen waarop vooral vrouwen die al zorgen meer zorgverantwoordelijkheden krijgen in participatiesamenleving, 2) inzicht in de manier waarop met name vrouwelijke medewerkers de werkdruk en/of tekorten in de zorg opvangen ten koste van hun eigen gezondheid, welzijn en pensioen, 3) het agenderen van de overgang, racisme op de werkvloer, het gebrek aan zeggenschap en de keuze voor ZZP-schap als belangrijke gezondheidsthema’s voor medewerkers in de ouderenzorg.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
849200012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. P. Verdonk
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc