Mobiele menu

Neonatale hypoglycemie screening, transmuraal

Projectomschrijving

De werkgroep academische kraamzorg onderzocht een nieuwe manier van werken en financieren om innovatieve transmurale initiatieven te kunnen realiseren. De partners deden de laatste jaren al veel ervaring op met een optimaliseren van ketenzorg in de geboortezorg in de wijk, en wilden graag een volgende stap maken. Het doel van deze aanvraag was om inzicht verkrijgen in de stand van zaken met betrekking tot de mogelijkheden van het verplaatsen van zorg die nu in het ziekenhuis plaatsvindt, naar de thuisomgeving. Binnen dit regiobeeld werd het aantal indicaties voor neonatale hypoglycemie screening in beeld gebracht, alsmede het kraamzorggebruik. En werden in diverse scenario’s de potentiële ziekenhuiskosten in beeld gebracht. Deze inzichten zullen gebruikt worden om de transmurale aanpak doelgericht in te zetten een dienen als baseline om op termijn het effect van de verschuiving van intramurale zorg, naar extramurale zorg, te kunnen beoordelen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De Academische Werkplaats Geboortezorg heeft als doel een nieuwe manier van werken en financieren te onderzoeken om innovatieve transmurale initiatieven te kunnen realiseren. De partners deden de laatste jaren al veel ervaring op met een optimaliseren van ketenzorg in de geboortezorg in de wijk, en willen graag een volgende stap maken. Het doel van deze aanvraag is met name inzicht verkrijgen in de huidige stand van zaken met betrekking tot de mogelijkheden van het verplaatsen van zorg die nu in het ziekenhuis plaatsvindt, naar de thuisomgeving. Bv stand van zaken op bepaalde thema’s in de regio en of verschillen binnen de regio die de stakeholder kan helpen in het maken van een verschuiving van zorg naar buiten het ziekenhuis. Deze inzichten kunnen worden gebruikt om de transmurale aanpak doelgericht in te zetten en de gegevens verzameld tijdens deze fase kunnen als baseline dienen om op termijn het effect van de verschuiving van intramurale zorg, naar extramurale zorg, te kunnen beoordelen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100442010020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. R.C. Painter
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC