Mobiele menu

The Netherlands Chlamydia Cohort Study: The way forward in terms of chlamydia control

Projectomschrijving

In 2015 is er vanuit het RIVM gestart met de Nederlandse Chlamydia Cohort Studie (NECCST). In deze studie is onderzoek gedaan naar langetermijngevolgen van chlamydia-infecties bij vrouwen, zoals eileiderontsteking, buitenbaarmoederlijke zwangerschap en verminderde vruchtbaarheid.

We kijken naar het verschil in vóórkomen van deze gevolgen bij vrouwen die ooit en bij vrouwen die nooit een chlamydia-infectie hebben gehad. Meer dan 5,500 vrouwen doen mee aan dit onderzoek. We volgen deze vrouwen over tijd d.m.v. vragenlijsten.

De eerste resultaten laten zien dat vrouwen die ooit een chlamydia-infectie hebben gehad een hoger risico hebben op een eileiderontsteking en verminderde vruchtbaarheid door eileiderafwijkingen.

Met de aanvullende subsidie van ZonMw kijken we naar kenmerken (bv genetische- en gedragskenmerken) die het risico op langetermijngevolgen vergroten. Maatregelen om chlamydia-infecties te voorkómen kunnen zo worden gericht op vrouwen die deze kenmerken hebben.

Verslagen


Eindverslag

Om meer inzicht te krijgen in het vóórkomen van langetermijngevolgen van chlamydia-infecties bij vrouwen is het RIVM in 2015 gestart met de Nederlandse Chlamydia Cohort Studie. Inmiddels zijn er drie vragenlijstrondes geweest en deden 5704 vrouwen mee aan de studie. Hierin werd gevonden dat vrouwen die ooit een chlamydia-infectie hebben doorgemaakt een verhoogde kans hebben op een eileiderontsteking en op verminderde vruchtbaarheid. Ook was de tijd tot zwangerschap langer. Echter kwamen eileiderontstekingen en verminderde vruchtbaarheid (veroorzaakt door eileiderafwijkingen) weinig voor. Ook was het aantal vrouwen dat zwanger werd, een miskraam of doodgeboorte had niet verschillend tussen vrouwen met en zonder doorgemaakte chlamydia infectie. De studie wordt voorgezet om de lange termijn complicaties nog beter in kaart te brengen met langere follow-up tijd.

Samenvatting van de aanvraag

Chlamydia trachomatis ‘chlamydia’ control is challenging. Chlamydia remains the most reported bacterial STI in the Netherlands and the infection can have severe consequences for women i.e. pelvic inflammatory disease, ectopic pregnancy and tubal infertility. Prevention is warranted, but there is no evidence that chlamydia screening reduces prevalence. What is the way forward in terms of chlamydia control? It might be more effective to move away from prevalence reduction and focus on morbidity reduction. Therefor in 2015, we started the ZonMW-funded Netherlands Chlamydia Cohort Study (NECCST), aiming to investigate the risk and risk factors for chlamydia related complications in women with and without a previous chlamydia infection. Ultimately, we want to develop a prognostic tool to identify the subgroup of women with the highest risk of developing chlamydia related complications. That may benefit targeted secondary preventive measures in high-risk women. The aim of the additional funding will be twofold. First, we want to organise a chlamydia top including national and international experts in the field to discuss the future strategy for chlamydia control based on results from the NECCST and international data on chlamydia screening impact and chlamydia control programmes. Second, we want to extend NECCST with two more years of follow-up and perform a third data collection round to collect further data on chlamydia related complications and to have more statistical power for further analyses on this large, extended and unique cohort.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
522008001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ir. B.H.B. van Benthem
Verantwoordelijke organisatie:
RIVM