Mobiele menu

The Netherlands Chlamydia Cohort Study: The way forward in terms of chlamydia control

In 2015 is er vanuit het RIVM gestart met de Nederlandse Chlamydia Cohort Studie (NECCST). In deze studie is onderzoek gedaan naar langetermijngevolgen van chlamydia-infecties bij vrouwen, zoals eileiderontsteking, buitenbaarmoederlijke zwangerschap en verminderde vruchtbaarheid.

We kijken naar het verschil in vóórkomen van deze gevolgen bij vrouwen die ooit en bij vrouwen die nooit een chlamydia-infectie hebben gehad. Meer dan 5,500 vrouwen doen mee aan dit onderzoek. We volgen deze vrouwen over tijd d.m.v. vragenlijsten.

De eerste resultaten laten zien dat vrouwen die ooit een chlamydia-infectie hebben gehad een hoger risico hebben op een eileiderontsteking en verminderde vruchtbaarheid door eileiderafwijkingen.

Met de aanvullende subsidie van ZonMw kijken we naar kenmerken (bv genetische- en gedragskenmerken) die het risico op langetermijngevolgen vergroten. Maatregelen om chlamydia-infecties te voorkómen kunnen zo worden gericht op vrouwen die deze kenmerken hebben.

Verslagen


Eindverslag

Om meer inzicht te krijgen in het vóórkomen van langetermijngevolgen van chlamydia-infecties bij vrouwen is het RIVM in 2015 gestart met de Nederlandse Chlamydia Cohort Studie. Inmiddels zijn er drie vragenlijstrondes geweest en deden 5704 vrouwen mee aan de studie. Hierin werd gevonden dat vrouwen die ooit een chlamydia-infectie hebben doorgemaakt een verhoogde kans hebben op een eileiderontsteking en op verminderde vruchtbaarheid. Ook was de tijd tot zwangerschap langer. Echter kwamen eileiderontstekingen en verminderde vruchtbaarheid (veroorzaakt door eileiderafwijkingen) weinig voor. Ook was het aantal vrouwen dat zwanger werd, een miskraam of doodgeboorte had niet verschillend tussen vrouwen met en zonder doorgemaakte chlamydia infectie. De studie wordt voorgezet om de lange termijn complicaties nog beter in kaart te brengen met langere follow-up tijd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
522008001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ir. B.H.B. van Benthem
Verantwoordelijke organisatie:
RIVM