Mobiele menu

Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland

Projectomschrijving

Doel

Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland is een kennisnetwerk die de best mogelijke perinatale en maternale uitkomsten rondom zwangerschap, geboorte, kraamperiode en jong ouderschap tot doel heeft, waarbij de client steeds centraal staat.

Aanpak en verwachte resultaten

De ACTIVITEITEN van het Netwerk bestaan uit: 

1.    SAMENWERKEN met, en verbinden van regionale verloskundig samenwerkingsverbanden (VSV’s) en Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO’s) en  partners  rondom de geboortezorg in de regio, door het bieden van een structuur en activiteiten waarbinnen samengewerkt kan worden. 
2.    Verbeteren van de KWALITEIT van zorg; ontwikkelen, delen en stimuleren van het toepassen van kennis, bijvoorbeeld door het faciliteren van zorgevaluatie en wetenschappelijk onderzoek.
3.    COMMUNICATIE  binnen de regio over relevante ontwikkelingen in en rond de geboortezorg.
4.     De onder 1 t/m 3 genoemde activiteiten ook LANDELIJK faciliteren als onderdeel van het landelijke Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG).

Kenmerken

Projectnummer:
05430012220003
Looptijd: 36%
Looptijd: 36 %
2023
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. R.C. Painter MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC