Mobiele menu

Netwerk Gezond Oud en Thuis

Projectomschrijving

Iedereen wil gezond thuis oud worden. Er komt een tijd dat daar hulp bij nodig is. Dan is het belangrijk dat die hulp past bij de wensen en doelen van de oudere.

Door het inzetten van casemanagement voor kwetsbare ouderen willen we de knelpunten rondom het vlot inzetten van de juiste zorg oplossen. Door het integrale team rondom de kwetsbare ouderen goed te organiseren waarbij er aandacht wordt besteed aan overdracht en de samenwerking tussen de verschillende professionals onder andere huisarts, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werk, willen we dit proces stroomlijnen.

Het project Netwerk Gezond Oud & Thuis heeft 3 doelen:

  1. Iedere kwetsbare oudere heeft toegang tot een casemanager die zorg en ondersteuning coördineert in de plaatsen Cuijk, Boxmeer en Gennep;
  2. Implementatie toolkit voor verdere opschaling;
  3. Structurele samenwerkingsafspraken met de betrokken partijen rondom de inbedding in het zorgproces.

Producten

Titel: Toolkit
Auteur: L. van Wensveen

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In 2019 is het project Netwerk Gezond Oud & Thuis in Cuijk (GOET) gestart. GOET had twee doelstellingen in 2019: 1) Mensen met dementie hebben vaak een casemanager. De wens was dit uit te breiden naar alle kwetsbare ouderen, dus ook zonder dementie, zodat deze op een gezonde manier met ondersteuning thuis kunnen wonen. 2) Het netwerk van beschikbare ondersteuning en zorg in Cuijk verstevigen. Oftewel: ervoor zorgen dat informele en professionele zorg elkaar (beter) weten te vinden. In 2022 willen we dit project een stap verder brengen door het verduurzamen van de eerder behaalde resultaten en uit te breiden naar meer plaatsen in de regio. De projectgroep gaat verder als kerngroep GOET bestaande uit de volgende leden: • Leidinggevende Dementie Keten Team (DKT) Pantein • Sociaal werker (Sociom) • Kaderhuisarts ouderengeneeskunde (Syntein) • Projectcoördinator Syntein De bestuurders van deze organisaties zijn de steungroep.. Tijdens de bijeenkomsten van deze projectgroep worden acties uitgezet en verslag gedaan van de voortgang, de barrières en (on)mogelijkheden. Betrokkenen doen dit vanuit hun ervaringen in de dagelijkse praktijk. De projectgroep heeft de volgende doelstellingen geformuleerd: • Borging van het project in Cuijk • Toolbox ontwikkelen voor verdere implementatie en opschaling • Pilot toolbox in Gennep en Boxmeer o verkenning aansluiting WMO en gemeenten • Structurele afspraken over vervolg project na afloop van de subsidie De beoogde looptijd van het project is oktober 2022- maart 2023. Het projectteam zal zich inzetten om onder andere de volgende activiteiten te organiseren: • Diverse soorten interviews met ouderen, mantelzorgers en verpleegkundigen teneinde behoeften in kaart te brengen • Deelname aan verschillende bijeenkomsten om GOET op de kaart te zetten en het netwerk uit te breiden en te verstevigen, alsmede zoeken naar samenwerking met relevante partners • Training casemanagement voor wijk- en ouderverpleegkundigen en sociaal werkers • Communicatieplan om zichtbaarheid te vergroten • De kerngroep zoekt nadrukkelijk de samenwerking met Centrum Mantelzorg en KBO. Deze partijen omarmen de doelstellingen van GOET. Borging van deze samenwerking vraagt echter wel om continuïteit van organisatorische en secretariële ondersteuning. • Vormgeven financiële afspraken om de (financiële) borging structureel vorm te geven

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
06390052120013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
L. van Wensveen
Verantwoordelijke organisatie:
Syntein