Netwerk gezond thuis in Cuijk

Projectomschrijving
Verslagen

Eindverslag

Iedereen wil gezond thuis oud worden. Er komt een tijd dat daar hulp bij nodig is. Dan is het belangrijk dat die hulp past bij de wensen en doelen van de oudere. En dat hulpverleners samenwerken.
In de Noordelijke Maasvallei ondersteunt Syntein huisartsen bij integrale zorgprogramma’s. Syntein werkt samen met welzijnsorganisaties, zorgaanbieders (GGZ Oost-Brabant, Pantein), het Dementie Keten Team, zorgverzekeraars, gemeenten en GGD.
Zo ontstond het project ‘GOET’: Gezond Oud & Thuis in Cuijk:
1) Een netwerk waarin zorg en welzijn elkaar weten te vinden in de zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen
2) Een digitale overlegtafel waarin oudere (mantelzorger), huisarts, sociaal werker en verpleegkundige laagdrempelig overleggen
3) Sociaal werkers en wijkverpleegkundigen die gezamenlijk een opleiding casemanagement deden
4) Een beeld van wat kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers belangrijk vinden bij casemanagement
GOET heeft aansluiting geïnitieerd bij regionale netwerken en projecten die zich richten op (verbeteren van) zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen.

Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639521912
Looptijd:
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Stax
Verantwoordelijke organisatie:
Syntein