Mobiele menu

Netwerk Incluvisie-werkgevers

Bij de start van Incluvisie gingen 25 ervaringsdeskundigen met fysieke of zintuiglijke beperking in gesprek met werkgevers. Ze bleken elkaar niet goed te begrijpen.
 
Besloten werd om regionale netwerken te vormen, waarbinnen ervaringsdeskundigen en werkgevers met elkaar in gesprek gaan om een beter beeld te krijgen van de verwachtingen over en weer. Zo worden vooroordelen weggenomen en mogelijkheden en belemmeringen in kaart gebracht.
 
De gesprekken worden geleid door ervaringsdeskundigen zodat werkgevers meteen een beeld krijgen van hun mogelijkheden. Werkzoekenden doen werkervaring op en krijgen meer inzicht en vertrouwen in eigen vaardigheden.
 
De verkregen inzichten zullen werkgevers en werkzoekenden in staat stellen hun rol als werkgever en werknemer zo in te vullen dat duurzaam, relevant en toegankelijk werk haalbaar is voor mensen met een zintuiglijke en motorische beperking.

Meer info: http://www.incluvisie.nl/projecten/

contact: r.hoelen, roos@incluvisie 06-20915820

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
742006009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B.Sc. R. Hoelen van Delft
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Incluvisie