Netwerk Ouderenzorg Zuid-Hollandse Eilanden

Projectomschrijving

Doel netwerk

Vanuit het Programma (netwerk) Ouderenzorg Voorne wordt de samenwerking gezocht met de aangrenzende buurregio's (gemeenten Goeree-Overflakkee en Nissewaard) om een gezamenlijk netwerk ouderenzorg te vormen. Voor een goede kwaliteit van ouderenzorg en dementiezorg, het delen van kennis en kunde en het uitvoeren van projecten op deze gebieden is een vergroting van het bestaande netwerk en samenwerking met de netwerken in de andere regio’s wenselijk.

Projectaanpak

Door middel van een aantal gezamenlijke sessies met een brede vertegenwoordiging vanuit ouderen, gemeenten, welzijnsorganisaties, ondernemers en zorgaanbieders wordt in het project toegewerkt naar een gezamenlijke visie, doelstelling en ambitie voor een (samen gevoegd) netwerk met een bijbehorende uitvoeringsagenda ouderenzorg voor de (grotere) regio. De dementienetwerken die zowel op Voorne-Putten als Goeree-Overflakkee bestaan worden nadrukkelijk mee genomen in dit proces.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Vanuit het Programma Ouderenzorg Voorne wordt de samenwerking gezocht met de aangrenzende buurregio's (gemeenten Goeree-Overflakkee en Nissewaard) om een gezamenlijk netwerk ouderenzorg te vormen. De schaal van alleen het eilanddeel Voorne (gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne in een fusietraject) is voor het goed vorm geven van projecten in ouderenzorg en dementiezorg soms te klein gebleken en er is reeds een natuurlijke gerichtheid op elkaar, echter nog geen gezamenlijke visie en 1 netwerk.We willen in het project ontwikkelen naar een gezamenlijk netwerk waarbij we van elkaars expertise gebruik kunnen maken, onder andere door de dementienetwerken op elkaar te laten aansluiten.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005092
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M. van Werkhoven
Verantwoordelijke organisatie:
CuraMare