Mobiele menu

Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG)

Doel

Het NRCG vormt een landelijk dekkend netwerk van zeven regionale consortia en werkt onafhankelijk, multidisciplinair en op een gelijkwaardige manier samen aan de gezamenlijke opdracht t.a.v. kennis en kwaliteit. Het NRCG verbindt onderzoek met praktijk en slaat een brug tussen alle partners en belanghebbenden in de geboortezorg op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau, met continue aandacht voor participatie van (aanstaande) ouders.

Aanpak en verwachte resultaten

Om dit te kunnen en blijven doen, zijn ons dagelijks netwerkbestuur en ervaren coordinatorenteam, onontbeerlijk. Elk bestuurslid en elke coordinator heeft een eigen portefeuille gekoppeld aan een thema en/of is aanspreekpunt voor derden of voor een taak binnen het NRCG. Hoofdactiviteiten bestaan uit en zijn gericht op; samenwerking, kwaliteitsverbetering, communicatie, netwerkvorming en -beheer en het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis. Centrale thema's zijn Kansrijke Start, Cliƫntenparticipatie, Waardegedreven zorg, Capaciteit.

Kenmerken

Projectnummer:
05430012210008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H.W. Harmsen van der Vliet - Torij MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam