Mobiele menu

Netwerk Seni-Oor

Projectomschrijving

Achtergrond netwerk

Netwerk Seni-Oor is een netwerk van zelfstandig professionals, huisartsen en wijkverpleegkundigen in het domein zorg en welzijn. Het netwerk richt zich specifiek op kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Doordat de professionals werkzaam zijn binnen de ouderenzorg en allemaal hun eigen kennis en expertise meebrengen ontstaat er een breed gespecialiseerd netwerk dat binnen het sociaal domein een grote bijdrage kan leveren omtrent ouderenzorg en langer zelfstandig wonen. Voor de ontwikkelingen van het netwerk volgen we het Programma Langer Thuis van VWS.

Doelen netwerk

Met het netwerk Seni-Oor hebben we de volgende doelen:

  • Zelfstandig professionals, huisartsen en wijkverpleegkundigen als één team laten samenwerken rond kwetsbare ouderen;
  • De samenwerking van professionals en informele zorgverleners beter laten aansluiten en de samenwerking bevorderen;
  • Mantelzorgers betrekken bij de verschillende vormen van ondersteuning;
  • De zelfredzaamheid van ouderen en hun sociale omgeving versterken.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Netwerk Seni-Oor is een netwerk van zelfstandig professionals, huisartsen en wijkverpleegkundigen in het domein zorg en welzijn. Het netwerk richt zich specifiek op kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Doordat de professionals werkzaam zijn binnen de ouderenzorg en allemaal hun eigen kennis en expertise meebrengen ontstaat er een breed gespecialiseerd netwerk dat binnen het sociaal domein een grote bijdrage kan leveren omtrent ouderenzorg en langer zelfstandig wonen. Voor de ontwikkelingen van het netwerk volgen we het Programma Langer Thuis van VWS Met het netwerk Seni-Oor hebben we de volgende doelen: • Zelfstandig professionals, huisartsen en wijkverpleegkundigen als één team laten samenwerken rond kwetsbare ouderen; • De samenwerking van professionals en informele zorgverleners beter laten aansluiten en de samenwerking bevorderen; • Mantelzorgers betrekken bij de verschillende vormen van ondersteuning; • De zelfredzaamheid van ouderen en hun sociale omgeving versterken; De ontwikkeldoelen van het netwerk zijn: - Ondersteuning mantelzorgers - Eenzaamheidsbestrijding

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005080
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R.F.M. van den Hoed
Verantwoordelijke organisatie:
Coöperatie Seni-Oor