Mobiele menu

Netwerk voor integrale ouderenzorg Denekamp

Achtergrond netwerk

Het netwerk voor integrale ouderenzorg in Denekamp is al enkele jaren bezig met het implementeren van een zorgprogramma voor ouderenzorg en wil nu het netwerk beter structureren. Het netwerk bestaat uit huisartsen, drie VVT-organisaties/wijkverpleegkundigen, specialist ouderengeneeskunde, casemanager dementie, Wijkracht, WMO-consulent, een geriatrisch fysiotherapeut en een ergotherapeut. De praktijk is betrokken bij een initiatief vanuit VWS om via design thinking de zorg en het sociaal domein beter tot elkaar te laten komen en zal de uitkomsten gebruiken voor dit project.

Doelen project

De wens bestaat om het Sociaal Domein beter te integreren in het bestaande netwerk. Tevens wil het netwerk het cliëntenbelang beter structureel borgen. Op basis van 12 kwaliteitsindicatoren en de netwerksystematiek van DementieNet (www.dementienet.com) worden twee verbeterpunten in de ouderenzorg geprioriteerd. Het netwerk zal daar twee concrete en haalbare verbeterplannen voor opstellen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005098
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Bakhuis
Verantwoordelijke organisatie:
Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland