Mobiele menu

Netwerk voor integrale ouderenzorg Enschede-Zuid

Projectomschrijving

Achtergrond netwerk

Het netwerk voor integrale ouderenzorg in Enschede-Zuid is al enkele jaren bezig met het implementeren van een zorgprogramma voor ouderenzorg en wil nu het netwerk beter structureren.
Het netwerk bestaat uit huisartsen, twee VVT-organisaties/wijkverpleegkundigen, specialist ouderengeneeskunde, sociaal wijkteam en de casemanager dementie.

Doelen project

Het netwerk zal een gezamenlijke visie ontwikkelen. De wens bestaat om het Sociaal Domein beter te integreren in het bestaande netwerk. Tevens wil het netwerk het cliëntenbelang beter structureel borgen. Daarvoor is een nadere verkenning nodig over de mogelijkheden. Op basis van 12 kwaliteitsindicatoren en de netwerksystematiek van DementieNet (www.dementienet.com) worden twee verbeterpunten in de ouderenzorg geprioriteerd. Het netwerk zal daar twee concrete en haalbare verbeterplannen voor opstellen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het netwerk voor integrale ouderenzorg in Enschede is al enkele jaren bezig met het implementeren van een zorgprogramma voor ouderenzorg en wil nu het netwerk beter structureren. Het netwerk bestaat uit huisartsen, twee VVT-organisaties/wijkverpleegkundigen, specialist ouderengeneeskunde, sociaal wijkteam en de casemanager dementie. Binnen dit project wordt er een gezamenlijke visie ontwikkeld en worden evt. nieuwe deelnemers uit het welzijnsdomein aangezocht. Op basis van 12 kwaliteitsindicatoren en de netwerksystematiek van DementieNet (www.dementienet.com) worden twee verbeterpunten in de ouderenzorg geprioriteerd. Het netwerk zal daar twee concrete en haalbare verbeterplannen voor opstellen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005096
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Huizinga
Verantwoordelijke organisatie:
Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland