Mobiele menu

Netwerkaanpak kinderen met overgewicht

Netwerkaanpak: van (over)gewicht naar gezonde jeugd
Overgewicht bij jeugd is de afgelopen jaren toegenomen. En dat is een groot probleem. Overgewicht heeft namelijk niet alleen effect op de gezondheid van de jeugd. Ze kunnen ook een belemmering vormen om mee te doen en zo leiden tot een achterstanden. Het lastige is dat voeding en beweging niet de enige factoren zijn die een rol hierbij spelen. Vaak zijn er andere oorzaken die leiden tot overgewicht, zoals zorgen om geld, problemen bij het opvoeden of andere psychosociale problemen.

Dat maakt het aanpakken van overgewicht een complexe zaak. Echt resultaat bereik je alleen als je de onderliggende problemen aanpakt. In samenhang met elkaar en met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen en kinderen.

De gemeente Helmond, GGD Zuidoost Brabant en Elkerliek hebben de handen ineen geslagen mbt deze Netwerkaanpak. Zo kan iedereen meedoen, rondkomen en vooruitkomen. De jeugd de kans om zichzelf optimaal te ontwikkelen. We werken samen, zoeken naar de échte oorzaak en bieden daarvoor de meest passende ondersteuning en zorg. Zo werken we aan jeugd die positief in het leven staan en alle kansen krijgen die ze verdienen.

Verslagen


Eindverslag

Netwerkaanpak gezonde jeugd: vanuit gewicht naar gezinsontwikkeling
Overgewicht bij jeugd is mede door Corona sterk toegenomen. En dat is een probleem. Overgewicht heeft niet alleen effect op de gezondheid van de jeugd. Ze kunnen ook een belemmering vormen om mee te doen en leiden tot achterstanden. Voeding en beweging zijn echter niet de enige factoren die een rol hierbij spelen. Vaak leiden bijvoorbeeld zorgen om geld, problemen bij het opvoeden of andere psychosociale problemen tot overgewicht.
Resultaat wordt dan alleen bereikt wanneer de onderliggende problemen eerst worden aangepakt. De Centrale Hulpverlener van de GGD speelt hierin een cruciale rol. Na het signaleren van overgewicht door een huisarts, JGZ-arts of kinderarts stellen zij vast wat er speelt, maken een plan en coördineren de uitvoering. Gemeente Helmond, GGD en Elkerliek hebben de handen ineen geslagen en een gezamenlijk projectplan opgesteld mbt deze Netwerkaanpak met als doel om passende ondersteuning te verlenen en het netwerk te versterken. Dit plan is getoetst met de verwijzers en is onderdeel van het Lokaal Preventieakkoord.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002634
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. de Ruiter
Verantwoordelijke organisatie:
Elkerliek Ziekenhuis