Mobiele menu

Netwerkzorg, een wereld te winnen. Plan van aanpak om te komen tot doelmatige netwerkzorg.

Projectomschrijving

Aanleiding

Uit onderzoek blijkt dat netwerkzorg de doelmatigheid van zorg vergroot en waarde creëert voor zowel patiënten als zorgverleners. ParkinsonNet en DementieNet zijn voorbeelden van netwerken. Er bestaat een brede behoefte aan het uitbreiden van netwerkzorg. Daarbij past de vraag: Welke stappen kan een netwerk het beste zetten om van meerwaarde te zijn? Kunnen die stappen verschillen voor zorgnetwerken?

Werkwijze en resultaat

Dit project beantwoordt bovenstaande vragen. Het resultaat is een gedragen leidraad die netwerken kunnen gebruiken om netwerkzorg vorm te geven.
De leidraad houdt rekening met de groei van netwerkzorg. Thema´s die daarbij spelen zijn financiering en het aansluiten van specialistische netwerken (ParkinsonNet) op generalistische netwerken (vaak rondom huisarts georganiseerd).
Het resultaat komt tot stand door een literatuurstudie, een 20-tal interviews en 2 werkconferenties. Bij 2 zorgnetwerken wordt de leidraad getoetst en op basis van die ervaring aangepast.

Meer informatie:

https://netwerkzorgnederland.nl/

Producten

Titel: Handreiking aandoeningspecifieke netwerken
Auteur: M. Tiemessen & M. Eimers
Link: https://netwerkzorgnederland.nl/downloads/handreiking/

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

ParkinsonNet is een innovatieve netwerkbenadering van zorg. Resultaten van doelmatigheidsonderzoek laten zien dat het ParkinsonNet concept resulteert in betere kwaliteit van zorg, minder ziektecomplicaties, lagere zorgkosten, meer tevredenheid onder zorgaanbieders en een groter gevoel van veiligheid onder patiënten. ParkinsonNet wordt nationaal en internationaal gezien als een belangrijk voorbeeld van netwerkbenadering van zorg. Inmiddels zijn er ook andere voorbeelden van netwerken in Nederland, zoals bijvoorbeeld DementieNet. De aard van de aanpak en het niveau waarop deze netwerken functioneren varieert sterk. Daarnaast ervaren huisartsen het als knelpunt dat er een ‘wildgroei’ aan netwerken ontstaat met een grote variatie in kenmerken en kwaliteit. Dit project heeft tot doel het opstellen van een breed gedragen en praktijkgerichte leidraad waarin beschreven wordt wat de meerwaarde van netwerkzorg is, voor welk type aandoeningen netwerkzorg van toepassing is, wat de belangrijkste elementen van netwerkzorg zijn, welke randvoorwaarden van belang zijn voor het duurzaam realiseren van netwerkzorg en op welke wijze zorg binnen specialistische netwerken verbonden kan worden met generalistische basiszorg. Deze Leidraad is gebaseerd op de volgende elementen: literatuuronderzoek naar reeds beschreven initiatieven, de expertise van ParkinsonNet; en de input van vertegenwoordigers van netwerken (bestaand, of in oprichting) die verkregen zal worden tijdens interviews en werkconferenties. Vervolgens zal de Leidraad gebruikt worden bij het opstellen van twee concrete implementatieplannen voor de (door)ontwikkeling van twee netwerken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
843006001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M. Tiemessen
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc