Mobiele menu

Network T&CM alternatives for antibiotics worldwide:Global Initiative for Traditional Solutions to Antimicrobial Resistance (GIFTS-AMR)

Projectomschrijving

Traditionele en complementaire zorg (Traditional & Complementary Medicine (T&CM)) wordt vaak gebruikt in zowel de veterinaire als de humane gezondheidszorg en kan bijdragen aan het verminderen van (onjuist) antibioticagebruik of als alternatieve preventie of behandeling (bijv. voor ongecompliceerde acute infecties).

De doelstellingen van het netwerk zijn:
(1) het ontwikkelen van een wereldwijd netwerk: het in kaart brengen en verbinden van de onderzoeksvelden, onderzoeksinstituten, onderzoekers en infrastructuren in de veterinaire en de humane gezondheidszorg die betrokken zijn bij onderzoek naar T&CM oplossingen voor antimicrobiële resistentie wereldwijd;
(2) het vormgeven van een onderzoeksagenda voor ten minste één tot drie prioritaire indicaties, zowel in de humane als in de veterinaire gezondheidszorg; en
(3) het vervolgens samenwerken in financieringsaanvragen voor nieuwe projecten.

Resultaten worden in een rapport, via een website en tijdens een congres/ webinars gepresenteerd.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Traditionele en complementaire zorg (Traditional & Complementary Medicine (T&CM)) wordt vaak gebruikt in zowel de veterinaire als de humane gezondheidszorg en kan bijdragen aan het verminderen van (onjuist) antibioticagebruik (bijv. als onderdeel van uitgestelde voorschrijfstrategieën (humane gezondheidszorg) of als alternatieve preventie of behandeling (bijv. voor ongecompliceerde acute infecties bij zowel de veterinaire als de humane gezondheidszorg). De doelstellingen van het netwerk zijn: (1) het ontwikkelen van een wereldwijd GIFTS-AMR-netwerk: het in kaart brengen en verbinden van de onderzoeksvelden, onderzoeksinstituten, onderzoekers en infrastructuren in de veterinaire en de humane gezondheidszorg die betrokken zijn bij onderzoek naar T&CM oplossingen voor antimicrobiële resistentie wereldwijd; (2) het vormgeven van een onderzoeksagenda voor ten minste één tot drie prioritaire indicaties, zowel in de humane gezondheidszorg (bijv. bovenste luchtweginfecties en urineweginfecties) als in de veterinaire gezondheidszorg; en (3) het vervolgens samenwerken in financieringsaanvragen voor nieuwe projecten. Het project start met 23 organisaties in 17 landen. Er zal een vragenlijst worden ontwikkeld en verspreid, en er zullen aanvullende interviews worden gehouden met onderzoeksinstituten die wereldwijd betrokken zijn bij onderzoek naar "Traditionele oplossingen voor antimicrobiële resistentie", om informatie te verzamelen (over onder meer expertise, interessegebieden, voltooide, lopende en geplande programma's en projecten, infrastructuren/netwerken, databases, beschikbare technologieën en middelen/ onderzoekscapaciteiten en gebieden die versterking behoeven). Daarnaast komt er een website met al deze informatie, deels voor iedereen toegankelijk en deels alleen voor leden toegankelijk. Ten tweede zullen werkgroepen voor humane en veterinaire gezondheidszorg worden gevormd om onderzoeksagenda's te ontwikkelen en te werken aan aanvragen voor onderzoeksfinanciering. Elke werkgroep zal regelmatig werken aan de ontwikkeling van een onderzoeksagenda, beginnend met een tot drie geprioriteerde indicaties voor zowel de humane als de veterinaire gezondheidszorg, op basis van een vooraf gedefinieerd format voor de onderzoeksagenda. Drie maanden na de start van het project wordt elk kwartaal een online nieuwsbrief rondgestuurd naar alle leden van de netwerken met actuele relevante informatie (nieuwe leden, nieuwe publicaties, lopende ontwikkelingen, oproepen tot financiering, enz.). Er zal een rapport worden opgesteld over de verzamelde informatie (bijv. onderzoeksinstituten, onderzoeksgebieden, projecten, infrastructuur/netwerken, databases, beschikbare technologieën en middelen) en gecommuniceerd naar alle deelnemende onderzoekers en andere belanghebbenden, en de projectresultaten (netwerk, website, onderzoeksagenda's, ontwikkelde projecten) worden gepresenteerd tijdens een internationale conferentie, open voor alle relevante belanghebbenden en via webinars.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
549010002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. EW Baars MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Louis Bolk Instituut