Mobiele menu

NeuraWear: Integration of neuroscience in treatment settings

Dit project richt zich op het verbeteren van de behandeling van patiënten in de forensische psychiatrie met behulp van draagbare technologie, zoals wearables en biosensoren. Er wordt een geïndividualiseerde en precisiegerichte aanpak ontwikkelt met behulp van een vrij beschikbare software applicatie. De applicatie maakt gebruik van een dashboard die fungeert als een 'praatplaat' in de behandeling. Het dashboard wordt door ontwikkelt en getest met patiënten en hulpverleners waardoor zij gedetailleerde inzichten krijgen in lichamelijke (fysiologische) reacties op dagelijkse stressoren en behandelsituaties.

Doel

Het overkoepelende doel van het project is om het gebruik van neurofysiologische informatie te integreren in de bestaande behandeling. Er is een eerste versie van een software dashboard gemaakt waarmee patiënten en hulpverleners de lichamelijke, fysiologische reacties in alledaagse situaties kunnen bespreken. Momenteel bevat het dashboard alleen informatie van een veelgebruikte biosensor over hartslag, beweging, temperatuur en zweetniveau. De intentie is betrouwbare informatie toe te voegen over slaap, stress en fysieke activiteit voor meerdere wearables. Het combineren van de informatie die gemeten wordt met de wearables en de beleving die patiënten hierbij hebben staat centraal.

Aanpak/Werkwijze

De integratie van wearables wordt momenteel bemoeilijkt door diverse factoren zoals privacy risico’s, de (on)betrouwbaarheid van metingen en onduidelijke effecten op de behandeling. We hebben nu een unieke kans om in de eerste fase van het project (betrouwbare) informatie toe te voegen over slaap, stress en fysieke activiteit op basis van de Healthy Brain Studie. De tweede fase bestaat uit de integratie van de gegevens in de bestaande applicatie waarbij speciale aandacht uitgaat naar de integratie van subjectieve en objectieve informatie. In de derde fase worden 30 N=1 studies uitgevoerd om de effectiviteit en toegevoegde waarde van de applicatie te testen in de forensische praktijk.

Samenwerkingspartners

Dit is een unieke samenwerking tussen diverse praktijkpartners uit de forensische psychiatrie, de Radboud universiteit, de universiteit Leiden en de universiteit van Tilburg. Het unieke aan de samenwerking is dat wordt getracht fundamentele wetenschappelijke kennis die in het laboratorium en het dagelijks leven is verzameld direct te vertalen naar praktische toepassingen in het dagelijks leven en de behandeling van patiënten. Nieuwe kennis en inzichten worden direct getoetst in toegepast wetenschappelijk onderzoek en implementatieonderzoek, waarbij de input van patiënten en hulpverleners essentieel is

Verwachte resultaten

Na afronding van het project verwachten we meerdere significante resultaten te bereiken. Allereerst zullen we gevalideerde en betrouwbare algoritmen voor slaap, stress en fysieke activiteit ontwikkelen, die wereldwijd beschikbaar zullen zijn voor de wetenschappelijke en gezondheidszorg gemeenschap om deze ook te toetsen in het dagelijks leven. Deze algoritmen worden geïntegreerd in een bestaande applicatie, waardoor patiënten en hulpverleners toegang hebben tot gepersonaliseerde inzichten en instrumenten om de behandeling te verbeteren. Het zal ook wetenschappelijk onderzoek bevorderen door nieuwe benaderingen voor gegevensverzameling en analyse te introduceren. Kortom, dit project heeft het potentieel om wereldwijd een positieve impact te hebben op patiënten, hulpverleners, de maatschappij en de wetenschap.

Kenmerken

Projectnummer:
06360322210023
Looptijd: 28%
Looptijd: 28 %
2023
2028
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Peter de Looff
Verantwoordelijke organisatie:
Fivoor (forensische en intensieve psychiatrie)