Mobiele menu

NEURO-CHIP: NEURAL CONTROL OF HUMAN INTERNAL ORGAN PATHOPHYSIOLOGY

Ronde 2016 Module Maatschappelijke Partners: Astma is een chronische longaandoening, die gekenmerkt wordt door overgevoeligheid van de luchtwegen. Deze overgevoeligheid ontstaat als gevolg van prikkelbare zenuwen die de luchtwegen tot ontsteking en vernauwing aanzetten. Zo’n verstoorde samenwerking tussen zenuwen en doelorganen speelt ook bij andere humane ziekten een centrale rol. Er bestaan momenteel geen mogelijkheden dergelijke processen te bestuderen in proefdiervrije systemen. Ook kent het gebruik van proefdieren beperkte vertaalbaarheid naar de mens. Als gevolg van technologische vooruitgang, waaronder stamceltechnieken en lab-on-a-chip technologie is het nu mogelijk de interacties tussen zenuwcellen en hun doelcellen in vitro te bestuderen, met cellen van menselijke oorsprong en zonder de tussenkomst van dieren. Een team van farmacologen, biochemici, analytisch chemici, en technologen zal een consortium vormen om deze methode op te zetten en te valideren voor gebruik in studies naar de effectiviteit van geneesmiddelen.

Producten

Titel: Pluripotent stem cell derived airway cholinergic neurons for disease modelling of neuroplasticity in asthma
Auteur: P.A. Goldsteen, P. Mulder, L.E.M. Kistemaker, J. Soeiro, K. Mathwig, A.M. Dolga, R. Gosens
Titel: Pluripotent stem cell derived airway cholinergic neurons for disease modelling of neuroplasticity in asthma
Auteur: P.A. Goldsteen, P. Mulder, L.E.M. Kistemaker, J. Soeiro, K. Mathwig, A.M. Dolga, R. Gosens
Titel: Pluripotent stem cell derived airway cholinergic neurons for disease modelling of neuroplasticity in asthma
Auteur: P.A. Goldsteen, P. Mulder, L.E.M. Kistemaker, J. Soeiro, K. Mathwig, A.M. Dolga, R. Gosens
Titel: IL-33 regulates airway neuronal plasticity in vitro
Auteur: P.A. Goldsteen , L. van der Koog, L.E.M. Kistemaker, Y.S. Prakash, L.B. Ditz, M. van den Berge, G.H. Koppelman, M.C. Nawijn, A.M. Dolga, R. Gosens
Titel: Development of human model system for the study of neuronal remodeling in asthma
Auteur: P.A. Goldsteen, P.P.M.F.A. Mulder, L.E.M. Kistemaker, J.T. Soeiro, K. Mathwig, A.M. Dolga, R. Gosens
Titel: hPSC-derived airway cholinergic neurons on chips for disease modelling of airway neuroplasticity in asthma
Auteur: P.A. Goldsteen
Titel: Pluripotent stem cell derived airway cholinergic neurons for disease modelling of neuroplasticity in asthma
Auteur: P.A. Goldsteen, P. Mulder, L.E.M. Kistemaker, J. Soeiro, K. Mathwig, A.M. Dolga, R. Gosens
Titel: Development of a microfluidic chip for the study of neuro-effector interaction in the airways.
Auteur: P.A. Goldsteen, P.P.M.F.A. Mulder, L.E.M. Kistemaker, J.T. Soeiro, K. Mathwig, A.M. Dolga, R. Gosens
Titel: Development of a microfluidic chip for the study of neuro-effector interaction in the airways.
Auteur: P.A. Goldsteen, P.P.M.F.A. Mulder, L.E.M. Kistemaker, J.T. Soeiro, K. Mathwig, A.M. Dolga, R. Gosens.
Titel: Organization and presentation of workshop: Airway neurobiology
Auteur: P.A. Goldsteen, R. Gosens
Titel: Development of a microfluidic chip for the study of neuro-effector interaction in an airway system
Auteur: P.A. Goldsteen, P.P.M.F.A. Mulder, L.E.M. Kistemaker, J.T. Soeiro, K. Mathwig, A.M. Dolga, R. Gosens
Titel: Creating a culture that promotes replacement
Auteur: R. Gosens
Titel: Vuurvliegen
Auteur: Pien Goldsteen
Titel: Airway neuroplasticity in asthma
Auteur: R. Gosens
Titel: 2nd Prize William McNee Award
Titel: Best presentation award at NVF Spring meeting
Titel: Human pluripotent stem cells for the modelling and treatment of respiratory diseases
Auteur: Pien A Goldsteen, Christina Yoseif, Amalia M Dolga, Reinoud Gosens
Magazine: European Respiratory Journal
Link: https://err.ersjournals.com/content/30/161/210042.long
Titel: Advanced Modeling of Peripheral Neuro-Effector Communication and -Plasticity
Auteur: Pien A Goldsteen, Amalia M Dolga, Reinoud Gosens
Magazine: Physiology
Link: https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/physiol.00010.2020

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
114021505
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. R. Gosens
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksuniversiteit Groningen