Mobiele menu

NEW PERSPECTIVES ON REPRODUCTIVE CHOICE. Participatory study on views, strategies and needs of refugees.

New perspectives: Participatief onderzoek naar opvattingen, strategieën en de behoeften van vluchtelingen m.b.t. keuzes rond (onbedoelde) zwangerschap en gezinsplanning

Vraagstuk

Vluchtelingen lopen meer risico op het meemaken van een onbedoelde zwangerschap. Dit kan komen door een gebrek aan toegang tot anticonceptie, informatie en zorg, maar ook door seksueel geweld en opvattingen over zwangerschap en gezinsplanning. Om deze groepen beter te bereiken is meer kennis nodig over hun opvattingen, strategieën en behoeften.

Onderzoek

Rutgers en Pharos onderzoeken samen met co-onderzoekers uit vier vluchtelingengroepen (Syrië, Eritrea, Afghanistan en Somalië) hoe mannen en vrouwen keuzes rond zwangerschap beleven. Wat speelt mee in hun keuzes? Wat hebben ze nodig? Wat is in hun ogen een goede benadering door professionals?

Verwachte uitkomst

De kennis uit dit onderzoek dragen we actief over op (zorg)professionals en voorlichters, zodat zij betere dienstverlening kunnen bieden aan vluchtelingen, om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen en keuzevrijheid te bevorderen.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: m.cense@rutgers.nl.

Kenmerken

Projectnummer:
554002004
Looptijd: 87%
Looptijd: 87 %
2021
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M. Cense
Verantwoordelijke organisatie:
Rutgers