Mobiele menu

New use of aminoglycosides: Prevention of recurrent urinary tract infections by multi-drug resistant bacteria, by intravesical administration of antibiotics.

Projectomschrijving

In dit onderzoek is het effect onderzocht van thuis uitgevoerde blaasspoelingen met het antibioticum gentamicine onderzocht bij 90 patiënten met wederkerende blaasontstekingen.
Bij het merendeel van deze patiënten werd de blaasontsteking voor start van deze behandeling veroorzaakt door een multiresistente bacterie.

Resultaten
Door de behandeling met gentamicine blaasspoelingen gedurende 6 maanden werd het aantal blaasontstekingen per 6 maanden van gemiddeld 4,8 ontstekingen per persoon, teruggebracht naar gemiddeld 1,0 ontsteking per persoon. Het aantal ontstekingen dat werd veroorzaakt door multiresistente bacteriën nam af van 78% naar 23%. Resistentie voor het antibioticum gentamicine bleef voor en na de behandeling gelijk. Er traden geen relevante bijwerkingen op, en de behandeling werd door de patiënten na 6 maanden met een gemiddeld rapportcijfer 8,0 beoordeeld.

Conclusie
Gebruik van gentamicine blaasspoelingen bij patiënten met moeilijk behandelbare urineweginfecties door resistente bacteriën verlaagt het aantal infecties, het systemisch gebruik van antibiotica en de antimicrobiële resistentie, zonder relevante bijwerkingen.

 

Gentamicine-blaasspoelingen bij wederkerende blaasontsteking door multiresistente bacteriën

Aanleiding
Door toegenomen resistentie van bacteriën blijken antibiotica in tabletvorm steeds vaker niet effectief bij patiënten met recidiverende blaasontsteking, waardoor zij moeten worden opgenomen voor intraveneuze behandeling.

Opzet
Wij onderzoeken of thuisuitgevoerde blaasspoeling met het antibioticum gentamicine wederkerende blaasontstekingen voorkómt. We hopen zo ziekenhuisopnames en gebruik van reserveantibiotica per infuus terug te dringen. De doelgroep is volwassenen met meer dan 2 blaasontstekingen door een multiresistente bacterie in het afgelopen jaar.

Gentamicine is een zeer effectief antibioticum; de activiteit hangt af van de ter plaatse van de infectie bereikte concentratie. Bij blaasspoeling kan hoog gedoseerd worden omdat gentamicine dan niet in het bloed wordt opgenomen en bijwerkingen zoals nierbeschadiging en gehoorverlies niet optreden.

Producten

Titel: Intravesical gentamicin for symptomatic recurrent urinary tract infection caused by multidrug-resistant microorganisms.
Auteur: Stalenhoef, J.E., van Nieuwkoop C., Elzevier H.W., van Dissel J.T.
Auteur: J.E. Stalenhoef, C. Van Nieuwkoop, F. Froeling, H.W. Elzevier, J.T. Van Dissel
Titel: Gentamicine blaasspoelingen ter preventie van recidiverende urineweginfecties
Auteur: Janneke Stalenhoef
Titel: Gentamicine blaasspoelingen ter preventie van recidiverende urineweginfecties
Auteur: Janneke Stalenhoef
Titel: Maatwerk bij de behandeling van urineweginfecties
Auteur: Janneke Stalenhoef
Link: http://www.swab.nl
Titel: Gentamicineblaasspoeling bij urineweginfecties.
Auteur: J.E. Stalenhoef
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Titel: Intravesical gentamicin treatment for recurrent urinary tract infections caused by multidrug-resistant bacteria
Auteur: Stalenhoef, Janneke E., van Nieuwkoop, Cees, Menken, Petra H., Bernards, Sandra T., Elzevier, Henk W., van Dissel, Jaap T.
Magazine: Journal of Urology
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002253471843981X?via%3Dihub
Titel: Intravesical Gentamicin Treatment for Recurrent Urinary Tract Infections Caused by Multidrug Resistant Bacteria
Auteur: Stalenhoef, Janneke E., van Nieuwkoop, Cees, Menken, Petra H., Bernards, Sandra T., Elzevier, Henk W., van Dissel, Jaap T.
Magazine: Journal of Urology
Link: https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=30316898

Verslagen


Eindverslag

In dit onderzoek wordt onderzocht of blaasspoelingen met het antibioticum gentamicine wederkerige urineweginfecties door resistente bacteriën kunnen voorkomen. Deze blaasspoelingen worden thuis worden uitgevoerd gedurende een half jaar.

Omdat gentamicine alleen werkt in de blaas en (anders dan antibiotica in tablet- of infuusvorm) geen invloed heeft op de bacteriën in de darm, zou het kunnen dat er bij deze blaasspoelingen minder kans is op dragerschap van resistente bacteriën.

Gentamicine is een zeer effectief antibioticum dat normaliter per infuus wordt toegediend; de activiteit hangt af van de ter plaatse van de infectie bereikte concentratie. Bij blaasspoeling kan een hoge dosis worden gegeven omdat gentamicine dan niet in het bloed wordt opgenomen en bijwerkingen zoals nierbeschadiging en gehoorverlies niet optreden.

In twee ziekenhuizen, namelijk het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden en het Haga Ziekenhuis in Den Haag, zijn patiënten met frequente blaasontsteking onderzocht, na verwijzing door urologen, huisartsen en internisten vanuit heel Nederland.

Samenvatting van de aanvraag

In dit onderzoek is het effect onderzocht van thuis uitgevoerde blaasspoelingen met het antibioticum gentamicine onderzocht bij 90 patiënten met wederkerende blaasontstekingen.
Bij het merendeel van deze patiënten werd de blaasontsteking voor start van deze behandeling veroorzaakt door een multiresistente bacterie.

Resultaten
Door de behandeling met gentamicine blaasspoelingen gedurende 6 maanden werd het aantal blaasontstekingen per 6 maanden van gemiddeld 4,8 ontstekingen per persoon, teruggebracht naar gemiddeld 1,0 ontsteking per persoon. Het aantal ontstekingen dat werd veroorzaakt door multiresistente bacteriën nam af van 78% naar 23%. Resistentie voor het antibioticum gentamicine bleef voor en na de behandeling gelijk. Er traden geen relevante bijwerkingen op, en de behandeling werd door de patiënten na 6 maanden met een gemiddeld rapportcijfer 8,0 beoordeeld.

Conclusie
Gebruik van gentamicine blaasspoelingen bij patiënten met moeilijk behandelbare urineweginfecties door resistente bacteriën verlaagt het aantal infecties, het systemisch gebruik van antibiotica en de antimicrobiële resistentie, zonder relevante bijwerkingen.

 

Gentamicine-blaasspoelingen bij wederkerende blaasontsteking door multiresistente bacteriën

Aanleiding
Door toegenomen resistentie van bacteriën blijken antibiotica in tabletvorm steeds vaker niet effectief bij patiënten met recidiverende blaasontsteking, waardoor zij moeten worden opgenomen voor intraveneuze behandeling.

Opzet
Wij onderzoeken of thuisuitgevoerde blaasspoeling met het antibioticum gentamicine wederkerende blaasontstekingen voorkómt. We hopen zo ziekenhuisopnames en gebruik van reserveantibiotica per infuus terug te dringen. De doelgroep is volwassenen met meer dan 2 blaasontstekingen door een multiresistente bacterie in het afgelopen jaar.

Gentamicine is een zeer effectief antibioticum; de activiteit hangt af van de ter plaatse van de infectie bereikte concentratie. Bij blaasspoeling kan hoog gedoseerd worden omdat gentamicine dan niet in het bloed wordt opgenomen en bijwerkingen zoals nierbeschadiging en gehoorverlies niet optreden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
836011028
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.T. van Dissel
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center