Next Up

Projectomschrijving

De MDT-reis

Jongeren gaan in groepen van 3 tot 5 ongeveer 12 weken aan de slag met het uitwerken van een idee voor een betere stad of dorp. Hebben de jongeren al een idee, dan worden ze gekoppeld aan andere jongeren met een vergelijkbaar idee. Hebben ze nog geen idee, dan zijn er voorbeelden van andere jongeren ter inspiratie. Alle ideeën zijn toegestaan in dit reguliere MDT-project: van fietslessen voor vluchtelingenkinderen, een verwenmiddag voor tienermoeders tot een muziekkamp voor straatjongeren.

Deelnemers werken ideeën uit aan de hand van een werkboek. Elke week overlegt een coach met elke groep over hoe het met het plan gaat. Waar nodig wordt een expert, trainer of rolmodel ingeschakeld om de groep op weg te helpen. Ook wordt iedere jongere aan een jongerenwerker in de buurt verbonden. De jongeren mogen de vergoeding voor hun deelname aan dit reguliere MDT-project zelf bepalen: ze kunnen de gereserveerde € 200,- besteden aan meer impact voor hun project, aan iets leuks voor henzelf of aan iets goeds voor een ander.

Next Up is een vervolg van de succesvolle projecten Next Up, Young Positive Project en KISS.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren ontdekken hun talenten, ontwikkelen praktische vaardigheden, doen iets voor een ander en leren nieuwe mensen kennen. Daarnaast leren ze belangrijke ‘life skills’, zoals samenwerken, plannen en feedback geven. Gezien worden als mens, hun ambities, kwaliteiten en behoeften leren doorgronden en serieus genomen worden heeft een enorme impact op de levens van jongeren.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of samenleving

Dankzij Next Up hebben minimaal 425 jongeren een positieve impact op de maatschappij. Door groepen kwetsbare mensen met elkaar in contact te brengen, ontstaat meer verbinding in de maatschappij. De jongeren voelen zich meer betrokken en zullen zich daardoor sneller inzetten voor de maatschappij, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Deelnemende organisaties kunnen kwetsbare jongeren beter bereiken en binden én profiteren van de eigentijdse oplossingen die zij aandragen.

Doelgroep

Kwetsbare jongeren van 14 t/m 27 jaar.

Regio

Midden-Noord-Brabant, Noordoost-Noord-Brabant, West-Noord-Brabant en Zuidoost-Zuid-Holland.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Next Up biedt jongeren een structuur om hun idee waar te maken. Aan de hand van ons werkboek werken jongeren hun idee uit en dragen ze bij aan een betere maatschappij. Dit doen we door middel van een participatief MDT – jongeren geven dus zelf invulling aan hun MDT. Hierbij gebruiken we de methodiek ‘Youth Organizing’ zoals door de Hogeschool van Amsterdam en YouthSpot omschreven. Dit betekent dat we altijd dezelfde stappen doorlopen: 1) Werven van jongeren 2) Screenen (motivaties, drijfveren en behoeften van jongeren ontdekken - doelgroepen verkennen – maatschappelijke vragen verkennen) 3) Idee ontwikkelen (samen brainstormen en eventueel groepjes vormen van gelijkgestemden) 4) Plan maken (inclusief plan van aanpak, begroting en communicatieplan) 5) Plan uitvoeren (met begeleiding en budget vanuit Next Up en in verbinding met de samenleving) 6) Evalueren (en natuurlijk het resultaat vieren!) Doordat jongeren in het project het idee van hun dromen kunnen uitwerken op een manier die bij hen past (en ze ook zelf invullen) blijven ze gemotiveerd. Onze ruime MDT-ervaring leert dat we heel weinig uitval en heel veel enthousiaste jongeren hebben die ons aanbevelen bij vrienden! Next Up voeren we uit in een netwerk met bibliotheken, popcentrales en gemeenten.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
07430052110018
Looptijd:
2022
2024
Projectleider en penvoerder:
B. Krans
Verantwoordelijke organisatie:
ContourdeTwern