The Next Chapter (Oude naam: Maatschappelijke Diensttijd in Dordt)

Projectomschrijving

Binnen de Drechtsteden stapten de afgelopen jaren 149 jongeren in het MDT-programma The NXT Chapter (TNC). In dit programma stond de persoonlijke ontwikkeling van de jongere centraal. In de beginweken lag de focus op de teambuilding van de deelnemers. Dit werd langzaam verlegd naar steeds meer maatschappelijke projecten en vrijwilligerswerk. Richting het einde van het programma ontwikkelde iedereen een toekomstplan, waarbij concrete stappen zijn uitgezet om ook na TNC verder te gaan met de persoonlijke doelen. Om een goed beeld van het programma te krijgen, is de volgende webpagina ontwikkeld: https://theNXTchapter.nl/mdt/.

Terugkijkend willen we komende jaren vooral doorgaan op de ingeslagen weg. We versterken het programma met nieuwe partners, maar we bewaken de flexibiliteit, zodat we op de persoonlijke behoeften van de verschillende deelnemers kunnen blijven inzetten.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Binnen de Drechtsteden stapten de afgelopen jaren 149 jongeren in het MDT-programma The NXT Chapter (TNC). In dit programma stond de persoonlijke ontwikkeling van de jongere centraal. In de beginweken lag de focus op de teambuilding van de deelnemers. Dit werd langzaam verlegd naar steeds meer maatschappelijke projecten en vrijwilligerswerk. Richting het einde van het programma ontwikkelde iedereen een toekomstplan, waarbij concrete stappen zijn uitgezet om ook na TNC verder te gaan met de persoonlijke doelen. Om een goed beeld van het programma te krijgen, is de volgende webpagina ontwikkeld: https://theNXTchapter.nl/mdt/.

Terugkijkend willen we komende jaren vooral doorgaan op de ingeslagen weg. We versterken het programma met nieuwe partners, maar we bewaken de flexibiliteit, zodat we op de persoonlijke behoeften van de verschillende deelnemers kunnen blijven inzetten.

Kenmerken
Projectnummer:
743003009
Looptijd:
2019
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H.C.M. de Koning
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Dordrecht