Next Up @School

Projectomschrijving

De MDT-reis

Iets doen voor een ander is de basis van Next Up @School. Jongeren kunnen een idee ontwikkelen en uitwerken waarmee ze bijdragen aan een betere maatschappij. Van fietslessen voor vluchtelingenkinderen tot een verwendag voor tienermoeders. Ze volgen enthousiasmerende workshops, waarin ze zichzelf beter leren kennen en hun vaardigheden kunnen ontwikkelen. En ze maken kennis met allerlei kwetsbare groepen in de samenleving: eenzame jongeren, jongeren met verslavingsproblemen, mensen met een crimineel verleden.
In groepjes werken ze daarna aan hun idee, waarbij ze elkaar motiveren om actief te blijven. Buiten de lessen werken de jongeren aan de hand van een speciaal ontwikkeld werkboek verder aan hun project. In dat werkboek zijn alle stappen helder uitgeschreven om hun idee uit te voeren. Gedurende het hele traject worden ze intensief begeleid: door hun docenten en door speciale MDT- coaches.
Het MDT-traject duurt 14 weken. Jongeren bepalen zelf hoe hun MDT eruitziet. Ze besteden twee lesuren per week aan Next Up @School. Daarnaast zijn ze er gemiddeld 4 uur per week buiten schooltijd mee bezig.

Dit programma is een vervolg op het MDT-programma The Next Up-Young Positive Projects.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren groeien tijdens dit project, door zich te verbinden met andere jongeren en door iets te doen dat voor anderen waardevol is. Ze maken kennis met kwetsbare mensen die ze in het gewone leven niet snel tegenkomen. Vaak zijn ze echt bereid hun nek uit te steken om samen met de ‘doelgroep’ een activiteit te organiseren. Ze stappen over drempels heen en leren belangrijke ‘soft skills’ als samenwerken, plannen en feedback geven. Ze worden gestimuleerd om ook na afloop van de MDT actief te blijven als vrijwilliger. De diploma’s en certificaten die ze krijgen, kunnen ze aan toekomstige werkgevers laten zien.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Doordat jongeren ervaren dat iets doen voor een ander ook voor henzelf tot iets positiefs leidt, is de kans groot dat ze dat in de toekomst vaker gaan doen. Maatschappelijke organisaties gaan anders naar jongeren kijken. Het geeft hun medewerkers voldoening om jongeren te helpen bij het waarmaken van hun dromen en ideeën. Jongeren denken out of the box en bedenken eigentijdse oplossingen. Dat is een bron van inspiratie voor deze organisaties.

Doelgroep

HAVO- en VWO-scholieren en studenten op het hbo (16 -27 jaar).

Regio

Hart van Brabant en Drechtsteden.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Next Up @School biedt jongeren een structuur om hun idee waar te maken. We helpen jongeren om binnen en buiten lestijd hun idee te ontwikkelen en uit te voeren en zo bij te dragen aan een betere maatschappij. Dit doen we door middel van een participatief MDT – jongeren geven dus zelf invulling aan hun MDT. Hierbij gebruiken we de methodiek ‘Youth Organizing’ zoals door de Hogeschool van Amsterdam en YouthSpot omschreven. Dit betekent dat we altijd dezelfde stappen doorlopen: 1) Werven van jongeren 2) Screenen (motivaties, drijfveren en behoeften van jongeren ontdekken - doelgroepen verkennen – maatschappelijke vragen verkennen) 3) Idee ontwikkelen (samen brainstormen en groepjes van 4/5 jongeren vormen per idee) 4) Plan maken (inclusief plan van aanpak, begroting en communicatieplan) 5) Plan uitvoeren (met begeleiding en budget vanuit Next Up @School en in verbinding met de samenleving) 6) Evalueren (en natuurlijk het resultaat vieren!) Doordat jongeren in het project het idee van hun dromen kunnen uitwerken op een manier die bij hen past (en ze ook zelf invullen) blijven ze gemotiveerd. Onze ruime MDT-ervaring leert dat we heel weinig uitval en heel veel enthousiaste jongeren hebben die ons aanbevelen bij vrienden! Interesse om met je school deel te nemen? Neem contact met ons op!

Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
07430072110017
Looptijd:
2022
2024
Projectleider en penvoerder:
B. Krans
Verantwoordelijke organisatie:
ContourdeTwern