Mobiele menu

Nierfunctieverloop voor, tijdens en na de zwangerschap bij chronische nierziekte

Projectomschrijving

Bij 4% van alle zwangerschappen heeft de vrouw een chronische nierziekte (CNZ). Bij gezonde zwangeren past de circulatie zich aan, waardoor de nierfunctie 40% stijgt (hyperfiltratie). Bij CNZ lukt deze aanpassing niet altijd. Er treedt soms, door overbelasting van de nier, juist een tijdelijke nierfunctie-achteruitgang op.

Of deze belasting ook leidt tot permanente nierfunctie achteruitgang is belangrijk, want artsen raden zwangerschap soms af wegens een verondersteld risico achteruitgang.

Echter, in zowel onze eigen menselijke data als die van een Engelse onderzoeksgroep blijkt maar minimale nierfunctie achteruitgang. Dit lijkt te passen bij de gegevens uit dierstudies uit de jaren ‘90. Dit zou het advies voor patiënten met CNZ kunnen veranderen.

Deze SR analyseert of diermodellen met CNZ nierfunctieachteruitgang laten zien. Dit vergelijken we met de beperkte beschikbare data voor de mens, om te onderzoeken of zwangerschap met CNZ inderdaad chronisch nierfunctieverlies veroorzaakt.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Bij 4% van alle zwangerschappen heeft de vrouw een chronische nierziekte (CNZ). Bij gezonde zwangeren past de circulatie zich aan, waardoor de nierfunctie 40% stijgt (hyperfiltratie). Bij CNZ lukt deze aanpassing niet altijd. Er treedt soms, door overbelasting van de nier, juist een tijdelijke nierfunctie-achteruitgang op.

Of deze belasting ook leidt tot permanente nierfunctie achteruitgang is belangrijk, want artsen raden zwangerschap soms af wegens een verondersteld risico achteruitgang.

Echter, in zowel onze eigen menselijke data als die van een Engelse onderzoeksgroep blijkt maar minimale nierfunctie achteruitgang. Dit lijkt te passen bij de gegevens uit dierstudies uit de jaren ‘90. Dit zou het advies voor patiënten met CNZ kunnen veranderen.

Deze SR analyseert of diermodellen met CNZ nierfunctieachteruitgang laten zien. Dit vergelijken we met de beperkte beschikbare data voor de mens, om te onderzoeken of zwangerschap met CNZ inderdaad chronisch nierfunctieverlies veroorzaakt.

Kenmerken

Projectnummer:
114024176
Looptijd: 55 %
Looptijd: 55 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. AT Lely MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht