Mobiele menu

Is niet-gezocht ook niet-gewenst? Ethische problemen rond het al dan niet meedelen van niet-gezochte laboratoriumbevindingen in de prenatale genetische diagnostiek

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
23000019
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2001
2004
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. D.L. Willems
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC