Mobiele menu

Is niet-gezocht ook niet-gewenst? Ethische problemen rond het al dan niet meedelen van niet-gezochte laboratoriumbevindingen in de prenatale genetische diagnostiek

Projectomschrijving

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Prenatale chromosoomdiagnostiek op indicatie maternale leeftijd wordt meestal verricht ter uitsluiting van een trisomie 13, 18 of 21; echter, bijna 50% van de afwijkende bevindingen bij deze vorm van screening is niet-gezocht, waarbij de consequenties voor het fenotype vaak onzeker zijn. In de praktijk doen zich morele vragen voor: welke bevindingen moeten wel en en welke niet worden besproken, welke handelingsconsequenties hebben ze en hoe moet daarop bij het aanbieden van prenatale diagnostiek worden geanticipeerd. Niet-gezochte bevindingen bij prenatale diagnostiek zijn nog nauwelijks onderwerp van ethisch onderzoek. De vraagstellingen van het onderzoek zijn: 1. Hoe worden in de praktijk en de techniek van prenatale diagnostiek en erfelijkheidsadvisering morele opvattingen over niet-gezochte bevindingen zichtbaar - welke normativiteit is daar werkzaam? 2. Wat vinden zwangeren en hulpverleners belangrijke elementen van het onderscheid tussen gezochte en niet-gezochte informatie en wat zijn hun morele opvattingen over het omgaan met niet-gezochte bevindingen? 3. Hoe zijn de resultaten van dit descriptief-ethische onderzoek te gebruiken bij richtlijnontwikkeling? Het onderzoek is kwalitatief van opzet. De relevantie voor andere vormen van preventieve diagnostiek waarbij niet-gezochte bevindingen kunnen ontstaan is een belangrijk aandachtspunt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
23000019
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2001
2004
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. D.L. Willems
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC